Bosse Olav Gullbrandsson heter jag som har swedenphotopress.com. Min bakgrund är diversearbetarens och hoppjerkans:

Johannebergsskolan 1953–59, Vasa h.a.l 1959–64, Journalisthögskolan 1969–71. Alla i Göteborg.

Så har jag arbetat också; som hamnarbetare, journalist, tidnings–bilslastare, chaufför och tidningsbud. Plus diverse korta inhopp i andra branscher. Ja, och så ett 20-tal år på en känd tidning…

Sedan 1997 har jag Quarnberget Förlag som gett ut ett 20-tal böcker i samarbete med författaren Jean Christer Olsson, Sveriges främste automobilhistoriker. Han syns under Kultur på Bokmässan tillsammans med den mästerlige Kalle Anka-serieskaparen Don Rosa.

Samarbetar gör jag också med bokförläggaren fil. dr Håkan Andréasson som har A-Script Förlag, http://www.ascriptforlag.se, och som har givit ut en hel del göteborgslitteratur. Under Kultur avporträtteras han på Festival Café & Konditori tillsammans med Harry Persson som gjort en paus i pianospelandet, och med Marianne Persson.