Söndag 2 september 2012

Die dummen Schweden 

Från Kalmarunionen till Europeiska unionen

Sveriges historia under 600 år

Svenska myter 

The swede – kålroten 

Varför det gick som det gick

Den svenska modellen 

”Att vara dum är inte att vara ointelligent, utan precis tvärtom – dum är den intelligente som inte använder sin intelligens.

Och dum kan bara människan vara, inte djuren.”

Förord

Folkhemmet och Den svenska modellen – finns dom? Fanns dom? 

Först ska sägas att detta är min syn på den svenska historien, och ingen vetenskap. Allting ska läsas kritiskt, och ingen behöver hålla med om vad jag skriver. Men det jag skriver kan vara sant.

Kokande grodan

Vi kan se på dagens Sverige som det ser ut år 2012. Hur kommer det sig att ett hårt arbetande folk kunnat förvandlas till lata, giriga Kronblomar som bara vill ligga på sofflocket och bli förmögna genom bostadsspekulation? Som inget hellre vill än att det ska bli dyrare att bo! Var det detta vi kämpade för, vi som kunde välja och vraka på den ständigt växande arbetsmarknaden på 1960-talet? En gigantisk arbetslöshet, många av våra stora företag nedlagda – dom mekaniska superverkstäderna som kallades varv, Saab – eller sålda till utlandet – Volvo PV, Bofors, Hägglunds o.s.v. En överbefolkad värld. År 1950 var jordens befolkning 2,5 miljarder,  2012  är vi 7 miljarder. Invandrare från ett 100-tal länder placerade arbetslösa och utan hopp i svenska storstadsgetton. Tiggare på gatorna. Svenska politiker uppmuntrar etnisk rensning i Rumänien och Bulgarien där romer trakasseras och flyr; dessa länder ska naturligtvis tvingas att ta hand om sina medborgare. Liksom alla länder på jorden. Världen ställde upp på Hitlers och nazisternas etniska rensning av judar på 1930-talet – varför gör vi om misstaget? Skolan i kaos. Friskolor. Sjuk- och åldringsvården utan kontroll. Brottsligheten ökar. Kackerlackor och vägglöss i bostäderna. Huvudlöss i håret. Haven utfiskade, plastpartikelbemängda och förgiftade, skogarna nerhuggna. Vilda djuren utrotningshotade. Resistenta bakterier. Allt skapat av människan. Detta fanns inte på 1950-talet när jag växte upp. Då var framtiden något ljust och positivt vi såg fram emot. Hur kunde det bli så här? Inkrementalism heter det nuförtiden när förändringar går så sakta att dom inte märks. Det har gått långsamt, men på kort tid – 60 år är ingenting.

Egentligen ville jag skriva historien baklänges, från nutid till äldre tid, för att hela tiden förklara varför det ser ut som det gör i dag. Men inget hindrar att man läser boken från slutet och bläddrar mot början, från sista kapitlet till det första.

Om någon undrar varför Sverige ser ut som det gör i dag så kan det vara en god idé att läsa denna bok.

Under åren efter Andra världskriget har det då och då från våra nordiska grannar hörts klagomål på oss svenskar, att vi skulle uppträda överlägset gentemot dom.

Och det finns anledning att tro att dom har haft rätt! Nu är det annorlunda, nu är Norge och Danmark rika olje- och gasländer. Visserligen till priset av att dom förstör hela jordklotet genom att sälja sin olja och gas till förbränning. Sverige kämpar med sin ekonomi och stora statsskuld som 31 december 2011 var 1.108 miljarder kronor; BNP var 3.495 miljarder.

Visst har vi känt oss överlägsna! Och gör ännu! Och inte nog med det – vi tycker att dom är underlägsna och dumma: Finnarna super och slåss med kniv. Norrbaggarna äter torsk, danskarna pratar med gröt i mun och bägge har en taskig valuta beroende på att dom saknar förmågan att bygga upp ett modernt industri­samhälle med USA som förebild. Det gäller finnarna också som super och slåss med kniv. Förr var dom dessutom styrda från Moskva.

Denna svenska inställning gäller för övrigt också resten av världen. Utom USA. Att det inte gäller USA beror på att vi känner oss som amerikaner, enligt principen att regnar det på prästen så droppar det på klockaren. Detta beror på att vi alla har släkt i Amerika efter den stora utvandringen dit. Vi är Lill-Amerika och Stor-Sverige på en gång.

Utvandringen, ja, hur var det med den? Se UTVANDRING.

Sveriges regenter

Om vi skulle titta på Sveriges självbild genom dess historia. För skojs skull kan vi ju gå igenom  regenterna och få Sveriges historia på köpet. Kanske kan vi där finna förklaringar till att Sverige ser ut som det gör i dag.

Margareta

1353–1412. Regent i Danmark och Norge 1387–1412,

i Sverige 1389–1412, för Kalmarunionen 1397–1412.

Drottning Margareta skapade något som kunde blivit väldigt stort. Och då tänker jag inte på en krigisk stormakt, vilket det säkert blivit, utan på att människorna hade fått leva i fred inom detta enorma område. Nu blev det ideliga krig grannar emellan, och ett oerhört lidande. Helt i onödan. Som vid alla krig, som alla är onödiga. Magareta själv blev ett offer för digerdöden.

KALMARUNIONEN

Efter Margareta följde ett tjugutal unionsregenter, kungar och riksföreståndare som styrde Sverige fram till Gustaf Vasa. Särskilt omtalade är bl.a. Erik av Pommern, Engelbrekt, Karl Knutsson Bonde, Kristian I, Sten Sture d.ä., Sten Sture d.y. Och Christian II, av svenskarna kallad Tyrann; självklart eftersom svensk överklass ville ha makten själva. Det var en lång tid av ständiga maktkonflikter där olika tronpretendenter ville roffa åt sig mark, rikedom och ära, men det blev quislingen Gustav Vasa – om rätt hade varit rätt så hade en landsförrädare kallats en vasa för längesen – som som med tysk hjälp från Lübeck bröt Kalmarunionen och lade grunden till det krigar-Sverige som inte skulle sansa sig förrän 1905 när det erövrade Norge förklarade sig självständigt.

Fungerade Kalmarunionen? Eller var den bara en papperskonstruktion? Den var en papperskonstruktion med sigill och allt, och den fungerade inte. Men hur kunde den då finnas till i 126 år? Varför var det så svårt att knäcka den? Och vem ville det? Ville danskarna det? Nej. Ville norskarna? Antagligen, men Norge var fast i Danmarks grepp. Och var det så att en tredjedel av Norges befolkning dog sedan digerdöden kommit dit 1349, så var väl motståndsmöjligheterna inte stora. Befolkningen kan ha minskat från 480.000 till 240.000 invånare. Siffrorna är säkert inte exakta, men visar kanske storleksordningen. I Sverige var motsvarande beräknade siffror bortåt 600.000 före digerdöden, som kom dit 1350, och 400.000 efter.

Folkförrädaren Gustaf Vasa

1496?–1560. Riksföreståndare 1521–23. Vald kung 1523–60.

Hur kan man kalla Gustaf Vasa för folk- och landsförrädare, en quisling? Är det tryckfel? Han var ju landsfader, det självständiga Sveriges skapare! Det har vi lärt oss i skolan och av s.k. historiker. Hur kunde dom säga så? Dom var nationalister och överhetsbeundrare. Om man tycker att marken inom den av tillfälligheternas nycker konstruerade nationalstaten Sveriges gränser är viktigare än livet och all rättvisa, så kan man kalla Gustaf Vasa för hjälte. Människor offrar ständigt livet för en bit mark. Världskrigen gick ut på att marken är viktigare än livet. Fortfarande pågår markkrig. ”Vi ska bo innanför den här gränsen som vi dragit upp. Ingen annan har här att göra. Men vi kan gärna sno lite mark a andra. Speciellt om vi har förfäder som en gång bodde där.” Det hör man varje dag. RIV ALLA GRÄNSER som stänger inne och ute människor! Låt folk bo där dom vill om dom är välkomna, kan försörja sig hederligt och inte inkräktar på andra. Låt gränserna vara administrativa, inte nationalistiska, rasistiska eller religiösa.

Tjuven Gustaf

Det är väldigt enkelt att visa att Gustaf Vasa var en vanlig simpel tjuv och lands­förrädare, en quisling, det är bara att studera fakta som vi alla har att tillgå.

Innan nationalstaterna bildades fanns inga exakta gränser. Vatten, berg och stora skogar var naturliga hinder för människor. Hövdingar och stormän hade makten över mindre eller större områden. Efter olika turer bildades Kalmarunionen under drottning Margareta 1397 som då lät kröna sin 15-årige systerson Erik av Pommern till kung. Kalmarunionen var alltså en fantastisk konstruktion! Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grönland, Färöarna, Orkneyöarna och Shetlandsöarna var alltså enade och kunde haft en ljus framtid. I stället saboterades unionen av svenska stormän vilket ledde till ständiga krig med Danmark ända fram till 1721, med oerhörda lidanden för befolkningen.

Hur kunde det gå så galet? Hur kunde Gustaf Vasa sno åt sig hela Sverige för egen räkning?

Hansan var ett starkt handelsförbund, men på dekis, mellan städer i Östersjön och Nordsjön och självklart stark motståndare till Kalmarunionen. Gustaf fördes 1518 tillsammans med fem andra män av Christian II som gisslan till Danmark. Året efter tog han sig till hansestaden Lübeck där han stannade i åtta månader. Finansierad av Lübeck återvände han till Sverige 1520, och sedan Lübeck bidragit med fartyg, som bl.a. bevakade Stockholm, kunde Gustaf utses till kung över Sverige 6 juni 1523. Återstod att betala skulden till Lübeck. Reformationen kom som en räddning. Katolska kyrkan fick lämna ifrån sig sina rikedomar och knäcktes i Sverige på kuppen.

Gustaf Vasa sålde både sig och Sverige till Lübeck och Hansan, enbart för egen vinnings skull. Satsningen lyckades och han blev diktator. Efter att Gustaf Vasa stulit Sverige var Kalmarunionen indraget i ett inbördeskrig i nära 200 år, med förödande följder för många generationer: dödade människor, nerbrända gårdar, förstörda skördar. Generation efter generation i tvåhundra år. För den enskilda vanliga människan i Sverige spelade det ingen roll om överheten satt i Stockholm eller Köpenhamn, den hade ingenting att säga till om i alla fall. Men hade Kalmarunionen fått leva vidare så hade många människoliv sparats genom att dom meningslösa krigen mellan Sverige och Danmark inte kommit till stånd.

Krig hade säkert förekommit mellan Kalmarunionen och andra makter, men inbördeskrigen hade befolkningen sluppit. Gustaf Vasa var en katastrof.

För att göra sig själv odödlig och ännu större och märkvärdigare lät Gustav Vasa den enväldiga kungamakten bli ärftlig – ett snilledrag som medföljde att statschefens ämbete trots alla demokratiserings­strävanden ärvs än i dag! 

Att någon någonsin kunnat säga ett enda positivt ord om denne skurk är obegripligt! Han arbetade för sig själv, för sin egen vinning. Vill man få allt så blir man diktator, då äger man hela diktaturen med människor och rikedomar. Enkelt. Raden av sådana Gustaf Vasar är hur lång som helst fram till våra dagars diktatorer; antalet diktaturer 2012 är ett 50-tal, alla medlemsstater i Förenta Nationerna. Märkligt!

Gustaf Vasas blodbad: Kalmar 1525, 60 avrättade, hela garnisonen.

Erik XIV

1533–77. Kung 1560–68.

Alltså, vad tänkte Gustav Vasa på när han lät kungamakten bli ärftlig? Han hann knappt kallna förrän tronstriderna och krigen började. Under fem Vasakungar, en Vasadrottning och tre Vasaättlingskungar framöver skulle svenska folket och andra lida under krig och elände, fram till 1721 och freden i Nystad.

När Gustaf Vasa dog 1560 så efterträddes han av äldste sonen Erik XIV varefter Nordiska sjuårskriget bröt ut 1563 och Elfsborgs slott vid Klippan väster om Göteborg erövrades av danskarna. Vid krigets slut 1570 fick svenskarna lösa ut slottet för 150.000 riksdaler silvermynt, att betalas på tre år. Det var Elfsborgs första lösen. och svenskarna fick slita och sträva. Erik XIV var alltså en misslyckad regent som plågade sitt folk.

Erik XIV:s blodbad: När Ronneby plundrades 4 september 1564 av hans soldater lär 2.000 människor ha mördats!

Johan III

1537–92. Kung 1568–92.

Johan III är mest känd för att han förgiftade halvbrodern Erik XIV till döds med ärtsoppa, vilket man egentligen inte vet något om och som han inte hade någon anledning till eftersom Erik var avsatt sedan drygt åtta år. Att det hittats arsenik i kroppen kan ju bero på att det använts vid balsameringen.

Som politiker framstår Johan III som en vele, likt sin bror ett typexempel på att makt inte ska ärvas. Och inte innehas överhuvudtaget, för den delen. Men han hade det inte så lätt, det var krig under alla hans 24 regeringsår! Först dom två sista åren av Nordiska sjuårskriget mot Danmark som varade 1563–70, och sedan dom första 22 åren av Nordiska 25-årskriget mot Ryssland. Som regent fick han aldrig uppleva någon fred.

Men han var en typisk renässansfurste som lät bygga på och till och om statens slott. Stockholms slott blev magnifikt och fick så vara tills det vandaliserades av Nicodemus Tessin d.y. både före och efter den misstänkt anlagda eller förvärrade branden 1697.

Sigismund

1566–1632. Kung i Sverige 1592–99, i Polen 1587–1632.

Sigismund, ja vad ska man säga om honom? Han var kung i Sverige i sju år och i Polen 45 där han flyttade Polens huvudstad från Krakow till Warszawa. Född till kung i två länder med Östersjön emellan och en Gustaf Vasa-kopia i form av blivande Carl IX  som motståndare. En omöjlig situation. Han förlorade och lämnade Sverige för att dö samma år som sin kusin Gustaf II Adolf, 1632.

Carl IX

1550–1611. Riksföreståndare 1599–1604. Kung 1604–11.

Sin pappa upp i dagen. Att hertig Carl kastade ut brorsonen Sigismund var väl oundvikligt, men man alla Carls blodbad förefaller onödiga. Kalmar blodbad i maj 1599 med 22 halshuggna eller hängda, Viborgs blodbad i september 1599 med ett tiotal halshuggna män, Åbo blodbad nov 1599 där 14 män halshöggs. Svenskarna kallade Christian II Tyrann för att han lät avrätta 82 män eller fler vid Stockholms blodbad i november 1520, en huvudlös handling som skulle stå danskarna dyrt.    

Man ska betänka att vasarnas blodbad gällde deras egna landsmän som mördades på grymmaste vis. Men tiderna var sådana; den enes bröd, den andres död var vad som gällde.

Carl IX:s krig var ganska misslyckade. Kampen mot Sigismund fortsatte och andra polska kriget varade 1600–1629. Då blev svenskarna slagna av dom fantastiskt kostymerade och fantasieggande polska bevingade husarerna, både vid Kirkholm i september  och Klusjino i juni 1610. En kuriös bedrift var dock att Jakob De la Gardie under det ryska tronföljdskriget Stora oredan den 12 mars 1610 intog Moskva! Kalmarkriget 1611–13 överlämnade Carl IX i arv till sin son Gustaf II Adolf – som gärna tog emot, och förlorade. Freden i Knäred 1613 resulterade i  Elfsborgs andra lösen där slottet och stora områden runtomkring fick lösas ut med en miljon riksdaler, att betalas under sex år. Danske hjältekonungen Christian IV, han som stod vid højen mast och miste synen på ena ögat, tyckte han var smart när han förödmjukade svenskarna. Men Danmark fick dyrt betala vid freden i Roskilde 1658 när Skånelandskapen och Bohuslän förlorades.  Ja, alla dessa meningslösa krig…

Annars var som sagt Carl IX lik sin pappa. Han rensade det motstånd som fanns och förvaltade landet, bl.a. genom att bjuda in valloner och anlägga järn- och mässingsbruk i Bergslagen. En duglig men hänsynslös man. Som sin far.

Mest känd i dag är nog Carl IX  för att han är Kopparmärra som grundade Göteborg 1604, och kanske för sin egendomliga korsfrisyr.

Gustaf II Adolf

1594–1632. Kung 1611–32

Det finns än i dag dom som vill kalla denne ärkeskurk Gustaf Adolf den store. Så står det på sockeln till hans staty på Gustaf Adolfs Torg i Göteborg. Snarare borde han benämnas den galne. Allt han gjorde var galet. Det sägs att han kämpade för protestantismen mot katolikerna. Det gjorde han genom att låta sig köpas av det katolska Frankrike för att föra en del av deras krig mot det mäktiga Tysk-Romerska riket. Frankrike vann det 30-åriga kriget och snodde stora delar av Alsace. Sverige fick nordtyska besittningar, och det var också meningen med Sveriges deltagande i 30-åriga kriget: Gustaf II Adolf ville bli hjälte genom att stjäla mark i Tyskland. En simpel tjuv, han som farfar Gustaf Vasa. Och fler sådana skulle snart komma ur den släkten.

Trettioåriga kriget var inget religionskrig, utan det handlade om landområden – alltså om makt och ekonomi. Som vid dom flesta krig.

Gustaf II Adolfs blodbad: Öland 1613, 13 män avrättade.

Christina

1626–89. Drottning 1632–54. Förmyndarregering 1632–44.

Så till en av dom stora myterna i svensk historia, den att drottning Christina skulle ha blivit religiös och därför avsade sig tronen för att emigrera till katolske påvens hemvist i Rom. Kan det verkligen ha varit så? Som drottning kunde hon ju vara hur religiös hon ville!

Nä, självklart inte. Hon växte upp i Stockholm tillsammans med sin kusin Carl Gustaf som naturligtvis redan som liten fick sig itutat att han skulle bli kung – Gustaf II Adolf var ju hans morbror. Hans pappa Johan Kasimir hade alla skäl till att få sonen på svenska tronen för att fortsätta Gustaf II Adolfs krig i Tyskland med syfte att återta sitt hertigdöme Pfalz-Zweibrücken. Och äregirig i kubik som Carl Gustaf var så bearbetade han säkert mycket tidigt den fyra år yngre Christina.

Carl Gustaf gjorde det som i våra dagar är förbjudet: att köpa ett bolag för bolagets egna pengar. Han köpte Sverige av Christina för svenska pengar. Hon fick underhåll från Norrköping, öarna Gotland, Öland, Ösel och Poel, Norrköping, tyska orterna Neukloster och Wolgast plus pommerska gods. Dessutom plockade hon med sig vad hon kunde av rikedomar från Sverige och blev en mycket förmögen dam vilket gav henne en stark ställning i Rom. Så fort Carl Gustaf satt sig på tronen kunde han alltså köpa landet för dess egna pengar. Han var en mycket smart man. Och Christina slapp alla krig och levde högt aktad ett gott och kulturellt liv i värmen.

Christina och Carl Gustaf var alltså lika goda kålsupare och inget annat än helt simpla tjuvar; det låg ju i släkten. Folket betalade.

Carl X Gustaf

1622–60. Kung 1654–60.

Om det nånsin funnits en lyckosam vildbasargambler i världshistorien så är det sannerligen Carl X Gustaf! Han köpte alltså Sverige av Christina för Sveriges egna pengar – genialt! Och genom hans armétågande över Lilla och Stora Bält vintern 1658 så ser Sverige och Danmark ut som dom gör. Ett litet fattigt Sverige blev stort och välmående på bekostnad av ett stort välmående Danmark som i ett slag blev litet och mycket fattigare. Ändå var Carl Gustaf inte nöjd – han ville ha hela Danmark och fortsatte kriga där i ytterligare två år till sin död 1660.

Märkligt nog måste man som Kalmarunionist ändå hålla på krigsgalningen Carl X Gustaf, för om han hade erövrat Danmark så vore ju Kalmarunionen återskapad! Som sagt, för den vanliga människan spelade det ingen roll om regenten var dansk eller svensk. Så ’tyvärr’ dog han 37-årig i residenset i Göteborg. Hade han fått leva så hade han aldrig givit upp tanken på att erövra och knäcka Danmark, dess allierade!

Kalmarunionen kunde ha återuppstått senare, om Danmark besegrat Sverige i krigen när Carl XI och Carl XII regerade. Men olyckligtvis lyckades inte det heller, utan Norden förblev och förblir splittrat. Bara en mängd meningslösa krig med folken som förlorare – som i alla krig.

Tilläggas kan att under Carl Gustaf skapades den första reduktionen då gods och gårdar som adeln förlänats under Christinas tid som drottning drogs in till kronan. Han son Carl XI skulle fortsätta det värvet.

Carl XI

1655–97. Kung 1660–97. Förmyndarregering 1660–72.

En sägenomspunnen kung som vi i skolan förr fick lära oss att kalla Kung Gråkappa, den människovänlige och rättvise machiavelliske härskaren som inkognito for land och rike runt och såg till att ingen hövitsman eller fogde plågade folket. En vacker historia.

Sett ur en nationalistisk svensk synvinkel så var Carl XI lyckosam. Skånska kriget mot Danskarna vann Sverige och förblev en självständig nation. Det indelningsverk som avskaffades 1901 skapades. Den andra och tredje reduktionen genomfördes så att adelns ägande nästan halverades. En skolordning infördes 1693 som bestämde att den som skulle gå vidare till högre studier måste examineras, alltså en studentexamen. Den avskaffades officiellt 1968, men studentbetyg enligt gamla gymnasiet kunde tas även senare.

Så Carl hann med mycket under sitt blott 41-åriga liv.

En av många framgångsrika samtida kvinnor var Margareta Huitfeldt som med sin förutseende donation befrämjade skolutbildning. Ett par framgångsrika män var Erik Dahlbergh och Christopher Polhem. Och man kan, om man vill, se dessa tre som föregångare och markberedare för den vetenskapliga explosion, för att inte säga revolution, som 1700-talet förde med sig i det genom alla krigen fattiga Sverige.

Carl XII

1682–1718. Kung 1697–1718. Förmyndarregering 1697.

Många generationer skolbarn uppfostrades till att kalla Carl XII, liksom Gustaf II Adolf, för hjältekonung. Han försvaras alltid med att Sverige anfölls år 1700, då Carl bara var 17 år, från väster och öster i det som kallas Stora nordiska kriget och som kom att vara i 21 år. Som sin far Carl XI hade han naturligtvis inget annat val än att försvara riket. Men det hade han gjort redan i november 1700, i och med slaget vid Narva, då han bara var 18 år. Då fick han hybris, storhetsvansinne, kejsarvansinne och alla andra galenskapsegenskaper. Hade han inte varit krigsfanatiker så funnes ju chansen till förhandlingar med med Rysslands Peter den store (Pjotr I Aleksejevitj). Och Ryssland hade fått den hamn i Finska viken som i alla fall kom till stånd, S:t Petersburg.

ett visserligen revanschsuget,

Det skräckslagna och snöpta Danmark under hans kusin Frederik IV hade ju redan fått ge sig i och med freden i Traventhal 8 augusti 1700.

Men så är det, dom storsvenska hyllningarna av Carl XII beror enbart på nationalistiska nationalstatstankar, som lika lite hörde hemma i 1700-talets för dom slitande och släpande människorna gränslösa värld som i vår internationalistiska globaliserade 2000-talsvärld. Carl XII hade helt enkelt gripits av erövringsgalenskap.

Ulrika Eleonora

1688–1741. Drottning 1718–20.

Varför Ulrika Eleonora lämnade över makten till sin make kan man undra. Att en kvinna kunde vara regent visste hon ju;  när hon föddes levde ju Christina fortfarande. Och i England hade Anne Stuart nyligen regerat 1702–14, och före henne samregerade Mary II med (Vilhelm av Oranien (William III of Orange). Ulrika Eleonora ville kanske regera, men hon hade problem med ständerna och var kanske inte en tillräckligt smidig förhandlare.

Fredrik I

1676–1751. Kung 1720–51.

Stämpelkung nr 1. Den förste svenske kung som ersattes med en namnstämpel. Den andre blev efterträdaren Adolf Fredrik.

Adolf Fredrik

1710–1771. Kung 1751–71.

Stämpelkung nr 2. Vill man vara rolig så kan man säga att hans hustru Lovisa Ulrika av Preussen (Luise Ulrike) var stämplingsdrottning nr 1 efter sin misslyckade kupp 1756. D.v.s. den var misslyckad då, men hennes envetna indoktrinerande av sonen Gustaf gav resultat vid kuppen 1772. Man kan inte bedöma en svag kung som meningslös om han har en stark fru, för äktenskapet kan mycket väl resultera i en maktlysten diktator. Som vi strax ska få se. 

Gustaf III

1746–1792. Kung 1771–92.

Med Fredrik den store som morbror och Katarina den stora som kusin – vad månde bliva? Ja, det blev en kupp, påhejad av mamma, 1772, samma år som morbror Fredrik genomförde Polens första delning med Ryssland.

Den sannaste bilden av honom jag sett var den skådespelaren Sven Wollter gav på Stadsteatern i Göteborg i August Strindbergs Gustaf III. En despot, en grym jävel, en krigare. Inte den pudervippande parfymerade maskeradfjant, Sveriges räddare och konsternas beskyddare, han obegripligt nog fortfarande framställs som.

Adolf Fredrik dog i februari 1771, och i augusti 1772 gjorde Gustaf III sin statskupp och dödade därmed den spirande parlamentarism som funnits i Sverige efter dom förödande Carl XII-krigen. Detta i stället för att hjälpa hattar och mössor på traven. Revanschen för pappans reducerande till en namnstämpel var tagen. Enväldet var återinfört.  Inget att tacka för, precis. Det skulle dröja nära 100 år, till 1866, innan ståndsriksdagen avskaffades och tvåkammarriksdagen infördes.

Gustaf IV Adolf

1778–1837. Kung 1792–1809. Förmyndarregering 1792–96.

Den orättvist behandlade kungen som fick sparken för att han hade rätt. Gustaf IV Adolf var emot Napoleon, ansåg honom vara Djävulen på Jorden, och slöt allians med England, vilket gav bl.a. Göteborg ett stort handelsuppsving som enda öppna hamnstaden sedan Napoleons spärrat Europas kust från Norge till Portugal och Spanien.

Gustaf IV Adolf avsattes och ersattes, i väntan på att Carl XIII skulle dö, med först den danske prinsen Napoleons marskalk Jean Baptiste Bernadotte.

 En märklighet i anslutning till Gustaf IV Adolfs avsättning var att inte hans son Gustaf, 1799–1877, valdes till kung. Det var ju hans pappa personligen Napoleonälskarna ville bli av med, inte alla Gustaf III ättlingar! Ännu konstigare blir det ju med tanke på att den lille prins Gustafs farbror blev kung!

Eller? I stället utsågs den danske prinsen Christian August, 1768–1810, till tronföljare, men adopterad av Carl XIII dog han 1810 på Revinge hed under namnet Carl August. En kort och trist historia som följde med sig att Axel von Fersen, franska drottningen Marie Antoinettes vän, mördades i Stockholm under Carl Augusts begravningståg.

Carl XIII

1748–1818. Kung 1809–18. Riksföreståndare 1809.

Carl XIII – kungen som inte fanns, som inget betydde och som igen brydde sig om. Kanske den mest förlöjligade kungen i Sveriges historia, om han ens blev det… En interimsmonark vars enda uppgift var att dö så snabbt som möjligt så att en riktig kung kunde träda till.

Carl XIV Johan

1763–1844. Kung 1792–1810.

Norges frihetsdrömmar krossades av Carl Johan Bernadotte genom Freden i Kiel 14 januari 1814 och Konventionen i Moss 14 augusti samma år. Kung var fortfarande Carl XII, men Carl Johan var militärdiktator. Det dröjde till 7 juni 1905 tills Norge tröttnade och Stortinget upplöste unionen. Vilket var synd, för  det hade varit mycket bättre att slå ihop länderna, gärna med Christiania, som Oslo hette 1624–1925, som huvudstad. Unionen hade varit mycket bra om den varit frivillig, tycker en fredsälskande antimilitaristisk nordisk Kalmarunionist.

Det olyckligaste med Carl XIV Johans olyckliga nära nog enväldiga styre av Sverige var alltså Freden i Kiel då förloraren Napoleons allierade Danmark med lock och pock, en  miljon riksdaler och avträdelse av Svenska Pommern och Rügen, tvingades att överlämna Norge till Sverige. Det stolta Norge blev inte bara ett lydrike i en s.k. union utan förlorade också Grönland, Island och Färöarna som behölls av Danmark.

Det påstås att Carl Johan tog Norge för att ersätta Finland och slippa vidare revanschistiska bråk med Ryssland. Det låter väl bra, men vad hade Norge och dess drygt 700.000 medborgare med det att göra?

Om det hade funnits någon som helst människokärlek och empati hos krigaren Carl Johan, så hade han gett norska invånarna deras frihet. Då kanske han fått en frivillig union på lika villkor. Inte för jag tror det, men nu blev det en tvångsunion som bara kunde upplösas. Nä, Jean-Baptiste Bernadotte var inget bra val. Sverige har inget att tacka den självsvåldige Mörner och ståndsriksdagen för denne charlatan. Gustaf IV Adolf som hade rätt i Napoleonfrågan ersattes med en som gjorde fel i Norgefrågan.

När nu Gustaf III:s införda envälde definitivt var slut genom kuppen mot sonen Gustaf IV Adolf, en ny regeringsform skrivits 1809 och en ny successionsordning 1810, så hade det väl legat närmre till hands att införa parlamentarism, som i England, än ett nytt envälde lett av en inkompetent soldat.

Sen fortsatte han att gå på i ullstrumporna med att bekämpa demokratiska ansatser, som t.ex. den nya Tryckfrihetsförordningen från 1809. Tryckfriheten återinfördes då, men Indragnings-makten kvarstod med rätt för Hovkanslern att hindra tryckning och spridning av smädeskrifter. Detta utnyttjade Carl XIV Johan, till allmänt löje, 1835–38 när han skulle stoppa Aftobladet, som då blev Det andra Aftonbladet, Det tredje Aftonbladet o.s.v., varpå Carl Johan fick ge upp.

 Jean-Baptiste Bernadotte utnämndes 1806 av Napoleon till greve av Pontecorvo som ligger sydost om Rom. Därav silverbron i hjärtsköldens andra fält i det svenska riksvapnet.

Oscar  I

1799–1859. Kung 1844–1859.

Carl XV

1826–1872. Kung 1859–1872.

Oscar II

1829–1907. Kung 1872–1907.

Ett par stora myter lever fortfarande kvar om tiden kring sekelskiftet 1900.

1. Att en femtedel, 20 %, av svenska folket emigrerade till Nordamerika, i första hand. Se EMIGRATION

2. Att Motboken infördes för att svenska folket höll på att supa ihjäl sig. Se MOTBOKEN.

Gustaf V

1858–1950. Kung 1907–1950.

Gustaf V var den siste kungen kungen som försökte utöva politiskt makt. Det var när han höll sitt borggårdstal 6 februari 1914 till deltagarna i Bondetåget. Talet skrevs av Sven Hedin, Verner von Heidenstam och Carl Bennedich.

 Gustaf VI Adolf

1882–1973. Kung 1950–1973.

Trots att jag är helt emot att makt ärvs och vill återinföra valmonarkin utan valrörelse – och absolut inte republik med ytterligare en reträttpost för avdankade politiker – så är kulturgiganten Gustaf VI Adolf en av mina stora favoriter. Plikten framför allt. Ja, det passade väl bra för en man som tillträder sitt ämbete vid 68 års ålder, när dom flesta svenskar bara vill lata sig, och sedan sköter det prickfritt i 23 år! Precis som han skött sina plikter i alla år tidigare. Och ägnat sig åt en enorm kulturell verksamhet. Hur han var som privatperson har jag ingen aning om, men hans liv fick sina ordentliga törnar. Han fru Margareta (Margaret) dog 1920 när hon bara var 38 år, och sonen Gustaf Adolf dog i en flygolycka 1947, 40 år gammal.

Vad var det då som var så märkvärdigt med Gustaf VI Adolf? I korthet: Arkeologiska utgrävningar i t.ex. Etrurien, samlingar av grafik och kinesiskt porslin, Sofieros trädgård med flera hundra rhododendronsorter vars blomning han noga skrev upp varje år. Och  språkkunnig. Bengt Roslund gjorde en mycket fin TV-film med kungen där dom vandrar omkring i Sofieros trädgård.

Ett par lustiga exempel på Gustaf VI Adolfs insatser. I TV visades under hans levnad ett program där han visade runt på Kungliga slottet i Stockholm och berättade om dess historia och en massa föremål. I släptåg följde sonen prins Bertil och sonsonen kronprins Carl Gustaf, nuvarande kungen. Båda totalt ointresserade! I ett annat TV-program i modern tid visade samme Carl Gustaf, nu med nummer XVI, sin farfars stora grafiksamling för kronprinsessan Victoria. ”Den visade min farfar mig när jag var liten.” – ”Då var han bättre än du då”, sa Victoria retsamt, som fått vänta tills hon var 25, eller så.

Carl XVI Gustaf

Född 1946. Kung från 1973.

Under Carl XVI Gustafs levnad har dom svenska medborgarnas syn på sig själva och omvärlden ändrats radikalt i olika omgångar. Liksom medborgarnas syn på sin kung. Han var Sveriges populäraste man och nu vill bara 44 % vill ha honom kvar. 

Sverige blir en socialdemokrati

Sverige blev ingen parlamentarisk demokrati i vanlig mening, inte ens efter 1921 när kvinnorna fick rösträtt, där olika partier växlar vid makten. Utan det blev en socialdemokrati där ett parti, socialdemokraterna, satt vid makten i 70 år av dom 89 åren 19 oktober 1917–6 oktober 2006. Exakt 842 månader. Från 1936 till 1976 hade Sverige en socialdemokratisk statsminister. Demokrati? Men vad säger detta faktum mest om? Om socialdemokraterna eller om folket som inte utnyttjat sin tillkämpade valfrihet? Att 40 år i streck och 67 år sammanlagt av 89  frivilligt välja samma partifärg på regeringschefen är ju rubbat!

Av 21 regeringar 1917–2006 var 15 minoritetsregeringar! Varav två en kort tid, 1969–70, var majoritetsregeringar. Tre var koalitionsregeringar: 1917–20 med Liberala samlingspartiet, 1936–39 och 1951-57 med Bondeförbundet, som efter det bytte namn till Centerpartiet.. Samlingsregering 1939–45 under Andra världskriget. 

Hjalmar Branting blev 1920 den förste socialdemokratiske statsministern. Att socialdemokraterna inte tänkt sig en demokratisk framtid under det egna styret visas tydligt i Ernst Wigforss’ skrift Äganderätt och socialism som trycktes 1928. Där pläderas för att staten ska ta över produktionsmedlen, som hos kommunismen. Planerna levde vidare och var tänkta att sättas i verket i och med att Rudolf Meidner  presenterades programmet för löntagarfonder 1975. Wigforss införde 1928 det allmänna barnbidraget vars mening var att familjer med många barn skulle ha samma levnadsstandard som familjer med få eller inga barn. Det skulle alltså inte kunna löna sig att ha få barn, utan fåbarnsföräldrar måste arbeta för att mångbarnsfamiljerna skulle få extra pengar utan att arbeta. Socialdemokraterna bytte alltså system i Sverige och ändrade landet från ett arbetssamhälle till ett bidragssamhälle. Varför? Jo, för att köpa röster naturligtvis – Bröd och skådespel! Detta kunde börja vid makttillträdet 1932, med Wigforss’ Äganderätt och socialism i ryggen. En baktanke var väl också att det skulle födas många arbetarbarn som sedan skulle rösta på socialdemokraterna. Partiet anammade den bibliska tanken att människan ska vara fruktsam och uppfylla jorden: 1 Mos 1:28.

I Sverige var många stolta över att samma statsminister, Tage Erlander, satt vid styret 23 år i sträck! I andra länder såg man helt oförstående på denna ”stabilitet” med skräckblandad förtjusning.

Meidnerfonderna gick ut på att staten skulle ta över företag med företagens egna pengar som betalades in till fonderna, som alltså skulle köpa företagen för dessa pengar! En elegant lösning! Enligt gällande aktiebolagslag får ett företag inte köpa ett annat med det företagets kassa.

Lägger man ihop Wigforss’ tänkande med Meidners fonder så framgår det tydligt att socialdemokraterna hela tiden varit förklädda kommunister med ett övertagande av produktionsmedlen som mål.

ADELN

Bort med adelns privilegier!

Adelns privilegier upphörde 1 juli 2003. Vad tänkte riksdagen på? Att Sverige skulle bli ett mer jämlikt och rättvist samhälle? Resultatet blev ju det motsatta! Nu är den svenska adeln verkligen privilegierad!!! Ingen annan får ju komma in  på Riddarhuset som adlig! Galenskap!

Återinför adlandet! Låt människor få sätta von eller af eller vad dom vill framför namnet! Gör som i England och hedra duktiga människor som gjort något bra! Det är billigt och främjar ett jämställt Sverige! Som det nu är har man ju permanentat adeln och dess privilegier! Låt kreti och pleti få komma in på Riddarhuset!

Sven Hedin adlades 1 juli 1902 och blev den siste. Varför den siste? Varför ska den privilegierade adeln få fortsätta att vara en privilegierad högstatusgrupp med Riddarhuset som bas. Fram till 1 januari 1975, när 1974 års regeringsform trädde i kraft, kunde vem som helst komma in i det ansedda adelsståndet, men nu är adeln avskärmad från samhället.

 Och –naturligtvis!– ska man med ensamrätt få ta upp och återanvända utdöda adelsätters namn och vapensköld. Det finns flera hundra sådana. Så kan man kalla sig greve eller baron eller vad man vill.  Ska det vara demokrati så ska det! Monarkin behåller vi, det är en gammal svensk tradition, men monarken ska väljas av folket, som den statschef hon eller han är. valet går till så att väljarna skrivet sitt namnförslag på en lapp, eller via datorn eller mobilen, och den som får flest röster blir tillfrågad. helst då en duglig och populär människa, inte en avdankad politiker som republikanerna vill.

Ta betalt för adelsprefixet och vapenskölden, precis som för personlig registreringsskylt på bilen, så får staten, och alla som vill kan bli adliga! Även utlänningar i hela världen ska få köpa svenska adelsprefix! Säg att det kostar 100.000 kr och en miljon människor köper, så får Sverige in hundra miljarder kronor!

ALKOHOLIST

Se NYKTER ALKOHOLIST

ALLERGIER

Varför allergier finns ska jag inte gå in på, det får vetenskapen reda ut, men ämnet tangeras i kapitlet MJÖLK.

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

Allmänna arvsfonden instiftades av riksdagen 8 juni 1928 (1928:281) och innebar inget annat än stöld från medborgarna. Det var helt enkelt en extra skatt, ett sätt för avundsjuka människor att förhindra att kusiner eller andra släktingar skulle få ärva en skärv. Det officiella skälet var att jordbruk inte skulle splittras. Fonden beslutades när statsminister Carl Gustaf Ekman ledde en koalition mellan sitt parti Frisinnade folkpartiet som var för totalt spritförbud och Sveriges liberala parti som var emot spritförbud. Det går säkert att utreda varför dessa liberala motpoler ville förhindra kusiner att ärva. Antagligen var Allmänna arvsfonden ett resultat av Ekmans vågmästarpolitik. Socialdemokraterna var det största partiet i riksdagen och han hade 1926 efterträtt Rickard Sandler, så det gällde att kohandla. Själv är jag emot arv, för det förstör människor, men jag vill absolut inte förbjuda det! Jag vill ha bort laglotten, för var och en måste i ett demokratiskt samhälle få råda över sin egendom, och den som vill måste få lov att göra barn och andra bröstarvingar arvlösa. Skriv testamente!

ALMARNA

Almstriden

Se också Miljonprogrammet

Almstriden natten till onsdagen 12 maj 1971 uppfattas ofta som en protest mor rivningsvansinnet i Sverige och en stor seger sedan människor tröttnat på utraderandet av hus, fastigheter och hela stadsdelar. Som Norrmalmsregleringen i Stockholm. Men så var det inte alls, det var en pyrrhussseger och resulterade bara i ytterligare ett litet bondeoffer från Socialdemokraterna som satt kvar i regeringsställning under hela den verkligt sinnessjuka rivningsvågen under 1970-talet. I Göteborg massakrerades arbetarstadsdelarna Annedal, Masthugget, Olskroken och Gårda. Inga stora protestaktioner då, inte på gatorna och inte i tidningarna. En liten protestgrupp fanns dock i Göteborg och ett hus i Haga ockuperades. Så småningom fick gruppen disponera ett hus vid Pilgatan en tid. Jag skickades dit våren 1979 som reporter på Göteborgs-Posten och skrev så positivt om dom, och negativt om rivningar, att dom ringde och tackade. Något sådant hade dom aldrig läst i G-P förut. GP heter det nu, utan bindestreck. Men jag censurerades aldrig på G-P, ska sägas till ledningens heder. ”Det är högt i tak här på G-P!” sa Lars Hjörne. Detta till skillnad från Arbetet i Malmö som censurerade mig 1970, tre gånger faktiskt.

Ena gången intervjuade jag en gammal farbror som tillsammans med sin fru tog hand om ett barnbarn, en liten pojke. Farbrorn berättade att hans bror blev ihjälslagen när han var pojk, av sin arbetsgivare. Barn arbetade ju på den tiden, omkring 1900. Detta togs bort ur artikeln.

Andra gången, eller första, var när Camilla Odhnoff valtalade i Malmö. Hela artikeln ströks och ersattes inte med någon annan. Talet nämndes inte i Arbetet! 

Tredje gången och Odhnoff återfinns på  Journalistik, artiklar & kåserier.

ARBETE

Fult att arbeta. Bättre att vinna på statliga kasinon.

AVKNOPPNING FRÅN FÖRETAG

Nödvändigt för en välfärdsframtid med full sysselsättning. Förekom förr i världen, okänt i dag. Gamla goda exempel: Gamlestadens Fabriker som gav upphov till SKF som gav upphov till Volvo – som inte knoppade av sig utan var på väg till Norge och Frankrike innan hälften försvann till Kina. Gamlestaden finns inte längre. Ifrån lokalerna sänds i stället Bingolotto – ett tidens tecken?

BATTERIER. Se Energi

BIDRAG

Funderar ingen på varför det finns så många bidrag? Beror det på något? Eller är det bara snälla politiker som vill sina medborgare väl, som vill jämna ut orättvisorna ojämna veck i Moder Sveas fana?

Nä, så är det naturligtvis inte. Som vi har sett tidigare så struntar politikerna i medborgarna. Bidragen har omhuldats och utökats och satts i system av socialdemokraterna för att köpa väljarnas röster. ”Röstar ni inte på oss så kommer dom elaka borgarna och tar bort bidragen! Och då står ni där och klarar varken barnen eller hyran!”

Bröd och skådespel, bidrag och politisk valshow! Det fungerar ännu, efter mer än tvåtusen år.

Därmed kommer vi in på Harald Wigforss, socialdemokraternas store socialistiske strateg, mannen bakom den dolda socialiserings­kommunismen, mannen bakom bidragen.

BIDRAGSFUSK

Ett berömt uttalande av Gunnar Myrdal 1973 om skattesystemet var att det ”förvandlat de tidigare så hederliga svenskarna till ett folk av fifflare”. Det var inte bara det galna skattesystemet som gjorde svenskarna till fuskare, det var bidragen i alla former som uppfanns av i första hand socialdemokraterna i akt och mening att köpa röster. Många människor i min närhet, kompisar och andra, har fuskat i årtionden. Sjukskrivit sig när dom varit friska, fuskat med bidrag för sjukt barn, förtidspensionerat sig trots att dom varit fullt friska, jobbat svart när dom varit förtidspensionerade.

BOSTADSRÄTT

Det värsta med bostadsrätter är att en massa svenskar, kanske en halv miljon, inget hellre vill än att det ska bli dyrare att bo! För deras medmänniskor, alltså. Inte för dom själva, naturligtvis, för dom har ju blivit fastighetsjobbare. Det naturliga vore ju att alla ville att det skulle bli billigare att bo efterhand som byggnadskostnaderna betalas av. Men här sätts det solidariska tänkande ur spel av spekulationsvinststänkandet. Dom stora förlorarna är bostadsrättsinnehavarnas egna barn som måste äga miljoner för att kunna flytta till skola eller jobb på annan ort. Hur blev svenskarna så här?

Och hur blev politikerna sådana? Dom blåser under bostadsbubblan, dels genom att tillåta att hyreshus omvandlas till bostadsrätter, och dels genom att bygga för få hyreslägenheter. Som antagligen i alla fall hade omvandlats till bostadsrätter… Vi kommer aldrig ur detta. När nästa bubbla spricker och bostadspriserna sjunker, så kommer nya förhoppningsfulla och köper billigt, i förhoppningen om kraftiga prishöjningar och stora vinster!

Att bo är en mänsklig rättighet, det ska inte spekuleras i den, lika lite som i livsmedelsförsörjningen. Om ett antal människor i ett hyreshus vill äga det, så är det bara för dom att bilda ett bolag och köpa huset när det blir till salu. Fastigheten fortsätter att vara ett hyreshus. Det är alltså ombildning av hyreshus jag talar om. Vill folk bygga hus med bostadsrätts- eller ägandelägenheter så är det lika okay som att bygga enfamiljshus.

SVARTJOBB

Utan svartjobb stannar Sverige! Det vet varenda människa. Och då menar jag inte systematiskt skattefusk, utan alla små arbeten som inte skulle blivit gjorda om en liten lönesumma skulle lagts ovanpå lönen – och ätits upp av skatten. Förr fick man inte  göra förbättringar på sitt eget hus utan att skatta för värdeökningen! Man fick inte hjälpa varandra, för byte av tjänster skulle beskattas. O.s.v.

Naturligtvis blir ett sådant folk fifflare!

BONDGÅRDAR

Svenska staten måste skapa en organisation för gammaldags bondgårdar över hela landet så att moderna barn kan få en naturlig kontakt med djur och växter – och sin historia! Därmed basta!!!

Till gårdarna får barnen komma på besök, så som vi stadsbarn gjorde förr i världen. Den kontakten man fick med djur och natur och framställandet av mat kan man inte få på annat sätt. Kanske kan allergier och mycket annat elände minska på kuppen. Att barn lever sitt liv i städer på somrarna utan att veta var livet kommer ifrån, utan att veta att det finns en levande natur runt knuten, är naturligtvis karaktärsförstörande. På vintern, däremot, är staden utmärkt!

Gårdarna ska drivas som bondgårdar drivits i tusentals år, naturligt ekologiskt med  friska lantraser och växter. Staten betalar för driften – men det skulle inte förvåna mig om gårdarna kommer att gå med vinst!

Sverige är ett mycket barnfientligt land! Se och lyss på Astrid Lindgren! Det är ingen tillfällighet att hennes böcker och filmer fascinerar barn över hela världen. Och det är inte nostalgi, det är helt enkelt det naturliga levande livet hon beskriver. Leve Astrid!

BRATT, BRATTSYSTEMET. Se MOTBOKEN

BRÖD OCH SKÅDESPEL

D.v.s. svensk politik

DEKLARATION

Se också MOMS

Skattedeklarationen skulle förr vara inlämnad 15 februari, vilket ändrades till 15 maj. Varför? Och varför får man inte deklarera genast efter 1 januari och få tillbaka pengarna omedelbart? Under förutsättning att allt kan kontrolleras. Privatpersoner får tillbaka skattepengar på sommaren, men företagare i december. Nästan ett år kan alltså staten disponera lånade pengar som företagarna behöver bättre själva.

BRANDSÄKRING AV HUS

Hyreshus brinner ner, radhus brinner ner, skolor brinner ner, hela kvarter gamla trähus brinner ner. Varför? Måste verkligen hela huset brinna ner till grunden bara för att det börjar brinna i ena änden? Naturligtvis inte! I genomsnitt tar det 15 minuter för brandkåren att nå brandplatsen. Det gäller alltså att fördröja elden till dess. T.ex. så här:

I villor: Alla innerdörrar ska vara brandsäkra och hållas stängda, åtminstone när dom boende sover eller är ute. Automatiska system kan installeras. Och naturligtvis ska trappor ha stängda dörrar, för trapphusen fungerar som skorstenar. Dessutom är det dålig värmeekonomi att låta den varma luften hamna i övervåningen.

Radhus och hopbyggda fastigheter ska ha ordentliga brandväggar.

Inga fastigheter ska ha obebodda vindar med vindskontor. Där ska bo folk.

Gamla trähuskvarter ska brandsäkras genom att alla hus förses med brandväggar.

BROTTSLIGHET

Då och då sägs det att brottsligheten ökar, varpå kriminologer träder fram och påstår motsatsen. Varenda gång. Och kanske dom har rätt, kanske finns inga kriminella motorcykelgäng, ingen s.k. hederskultur, inga könsstympade flickor, inga nerbrända skolor o.s.v. Det fanns inte när jag var barn på 1950-talet, så kanske dom har rätt, som sagt. Men en brottslighet har i så fall ökat: framförandet av alla lögner i massmedia som påstår att det existerar gäng som vill fördriva polisen från sina kvarter,  kriminella motorcykelgäng, ”hederskultur”, könsstympning, knark-, sprit- och tobakslangning, hustru- och barnmisshandel, pedofili, pyromani o.s.v.

DALAI LAMA

Dalai Lama är en person som utses genom hokuspokus inom den tibetanska buddhismen för att bli landets både religiöse och politiske ledare. Tenzin Gyatso, f. 6 juli 1935, den 14:e i ordningen, är en utmärkt, humoristisk och mycket sympatisk person. Men han är ett offer för religiös indoktrinering och har inte gjort sitt folk mycket gott när han samtidigt som sitt andliga ledarskap också tagit på sig det politiska genom att leda exilregeringen i Dharamsala i Indien. Den bildades 28 april 1959 med Gyatso som enväldig ledare. Detta ändrade han äntligen på förra året, och sedan 29 maj 2011 är regeringen mer demokratiskt sammansatt. Men det tog 52 år! Den tibetanska exilregeringen skulle naturligtvis aldrig nånsin haft något med religion att göra, utan varit helt demokratisk. Den har ju i alla år kämpat mot en kommunistisk skurkdiktatur i Peking/Beijing, och då har det sett illa ut när Tibets exilregering också varit odemokratisk.

DEMOKRATI

TIDNINGAR

Om det ska finnas demokrati i ett samhälle så måste alla sorts åsikter komma fram. Ett sätt är genom åsiktspublicering på orten där man bor. Detta har ofta skett genom tryckta medier, som tidningar. Så här har antalet fria, självständiga tidningar minskat:

1919: 235             Upplaga: 2    milj    Folkmängd:  5,8 milj

1950: c:a 230     Upplaga: 3,5 milj    Folkmängd:  7   milj

 2011: 168           Upplaga: 3,5 milj     Folkmängd:  9,4 milj

DÖDSSTRAFF

Märkligt är att det civiliserade människovänliga världsförbättrande filantropiska nedrustande militärfientliga fredsälskande Sverige har en befolkning som i allt högre grad pläderar för dödsstraff! Särskilt stor vilja att återinföra dödsstraffet återfinns hos den (bortskämda) svenska ungdomen vars välstånd grundats/ som vuxit upp i en fredlig värld.

Vid en Sifo-undersökning 2002 ville 62 % inte ha dödsstraff, 35 % ville ha det. Av 15-29-åringar ville 41 % ha dödstraff, av 30-49-åringar ville 47 % ha dödsstraff! Helt ofattbart! Fredliga svenskar?

ELBILEN, OLJAN OCH TRANSPORTMAFFIAN

Varför är inte alla bilar elbilar? Laddade med sol- vind- och vattenkraft. Belagda med solceller i lacken.

EMIGRATION

Emigration är inte bra – men immigration är bra.

I Sverige är vi väldigt stolta över att så många människor på jorden vill flytta hit. Men vi har ju stulit folk. för att använda som arbetskraft.

Att flyktingar flyr hals över huvud år 2012 är en skam för Förenta Nationerna! Det är inte dessa människor jag talar om här, utan om människor som lockas hit med löften om en bättre framtid. Vill vi dom väl, så skapar vi jobb i deras länder. Vi drar alltid fram den svenska emigrationen till Nordamerika som något bra för Sverige. Men det var den naturligtvis inte. Det var duktiga arbetsamma människor som försvann, just sådana som behövdes när industrialiseringen tog fart. Och det värsta var att dom försvan för att delta i ett folkmord på den amerikanska ursprungsbefolkningen, the native americans, indianerna. Det talas aldrig om det. Locket har lagts på både här och i USA.

Man ska inte skylla på den utmärkte Vilhelm Moberg, men hans utvandrarserie har romantiserat utvandringen till USA. Det är inget som har gynnat indianerna och deras historia.

Efter amerikanska inbördeskriget, 1861-65, var Sveriges befolkning 3,5 miljoner. Utvandrade gjorde 1,3 miljoner, varav 300.000 kom tillbaka.

Myt 1: En femtedel av Sveriges befolkning emigrerade till i första hand Nordamerika. En miljon av en befolkning på 3,5. Det skulle alltså bara vara knappt tre miljoner kvar. Så var det naturligtvis inte. Sanningen är att ungefär en tiondel av befolkningen emigrerade.

                                      1865 var Sveriges befolkning 3,5 miljoner

                                      1910 4,5 miljoner.

                                     1930 5,5 miljoner

Emigrationen under dessa dryga 60 år var ungefär 1,3 miljoner varav 300.000 återinvandrade. Alltså utvandrade netto en dryg miljon på 60 år, vilket är två generationer. Barnen växer upp och skaffar nya barn efter ungefär 30 år. På dessa 60 år, 1850–1910, har i stort sett hela befolkningen bytts ut eftersom medelåldern inte var mer än 60 år. Dom 3,5 miljonerna som levde 1850 levde inte 1910, utan byttes ut mot lika många – plus dom två miljonerna som befolkningen ökade med. Det blir alltså omkring nio miljoner. Det var alltså bara c:a en tiondel av befolkningen som emigrerade: En miljon av nio. INTE en tredjedel!!!

Emigrationen var inte till någon som helst nytta för Sverige. Det var duktiga och ambitiösa människor som lämnade landet – det vill ingen nation! Dessa duktiga människor byggde tillsammans med folk från hela världen upp USA till världens mäktigaste nation! Genom folkmord på indianer, Amerikas urinvånare. Något vi inte kan vara stolta över. Men det är en annan historia. Och inte ovanlig: Människans framfart har mestadels gått över lik. Även uramerikanernas.

 

ENERGI

”Alla enheter ska vara självförsörjande, små som stora. Från mobiltelefoner till energislukande industrier. Miljövänlig energi från sol, vind och vatten. Som solceller, vattenkraft och vindkraftverk.”

Politiker är paniskt förskräckta för nya energilösningar som gynnar konsumenten, om dom minskar skatteintäkterna. Energi som skapas hos den enskilde konsumenten, som via solceller eller vindsnurror, accepteras inte. Energi ska kontrolleras av staten och kunna mätas och vägas, som fossila bränslen och storskaligt producerad elektricitet som levereras genom ledningar och mätare. Allt ska kunna betalas per liter, kilo, kilowatt  etc., och inte produceras utan kontroll på förbrukningsstället. Så förhindrar politikerna utvecklingen mot mot en renare miljö. Därför motarbetar politiker över hela världen användandet av elbilar och andra elfordon. Dom har ersatt trådbussar med dieselbussar – galenskap!

Politiker tycker inte om småskalighet – dom vill ha stora projekt att inviga: kraftverksdammar, kärnkraftsverk,  broar, tunnlar, operor o.s.v.

ESTONIAKATASTROFEN

– POLITIKER OCH LIVBÅTAR

När bil- och passagerarfärjan Estonia sjönk fredagen den 28 september 1994 så dog 852 människor. En fullständigt ofattbar katastrof!

Att Estonia tog in vatten må ha berott på att bogvisiret ramlade av, på att fartyget var misskött eller att kaptenen förde fram det vårdslöst, men att konsekvenserna blev så förödande var politikernas fel. Estonia var en flytande likkista och sådan fartyg ska inte existera! Fortfarande sjunker gamla färjor världen över och människor dör i onödan.

Titanic hade 15 vattentäta skott och sjönk ändå. Systerfartyget Olympic byggdes om så att skotten drogs högre upp mot däcket, och tjänstgjorde oklanderligt i 24 år. Estonia hade inga vattentäta skott på det stora öppna bildäcket! Fartyget var en enda stor låda, som en islåda i ett kylskåp, där vattnet kunde forsa fram ohejdat. I överbyggnaden hade Estonia 13 vattentäta skott med 22 vattentäta dörrar som dessutom påstås ha varit öppna!

Titanic hade öppna och inte tillräckligt många livbåtar; 16 av trä och fyra hopfällbara. Estonia hade enbart 10 öppna (!) och alltså inte heller tillräckligt många livbåtar! Dessutom fanns 12 livflottar under dävert och 49 värdelösa livflottar som folk fick hoppa i det iskalla vattnet för att nå!  Och som t.o.m. kunde hamna uppochner! Ett stort och vanligt problem vid fartygsolyckor är att båten får slagsida, och då kan inte livbåtarna sjösättas på någon sida.

Jag tog fram mina skisser på hur en livbåt, en livfarkost, kan vara konstruerad:

Den kan vara rund och stötsäker så att den kan rullas av fartyget åt vilket håll som helst med passagerarna fastspända.

Den ska klara av att stå kvar på fartyget när det sjunker och sedan flyta vidare när skeppet är borta.

Den ska klara en fartygsbrand tillräckligt länge för att kunna bli sjösatt.

Titanic sjönk 1912, Estonia sjönk 1994 – under alla dessa 82 år struntade lagstiftarna i sjösäkerheten! Och gör fortfarande!!!

Allt detta visste lagstiftande politiker mycket väl och lärde sig ingenting.

Sjöfartverket visste allt detta och gjorde ingenting.

Försäkringsbolag och klassningssällskap visste allt detta och gjorde ingenting.

Och dom har inte bättrat sig! Livsfarliga Likkistor seglar fortfarande i våra, med rätta kallade farvatten 

Tyska Meyer Werft, grundat 1795, skulle inte ha fått bygga ett så undermåligt fartyg.

Dagen för katastrofen lovade två statsministrar att Estonia skulle bärgas, avgående Carl Bildt och tillträdande Ingvar Carlsson. Vilket var självklart.

Samma dag som Estonia sjönk skrev och skickade jag ett brev till tillträdande statsministern Ingvar Carlsson om livbåtar, ombyggnad av bil- och passagerarfärjor och omedelbart totalförbud för fartyg av Estonias typ. Jag fick inget svar.

Några dagar senare, efter helgen, ringde jag Sjöfartsverket och lämnade mitt förslag på en livräddningsfarkost. En ointresserad man svarade att allt detta redan fanns på fartygen! Det finns fortfarande inte! Så likgiltigt var alltså svenska Sjöfartsverket bara några dagar efter Estoniakatastrofen!

En oduglig politiker vid namn Mona Sahlin sattes att missköta katastrofens efterdyningar, varpå hon bestämde att Estonia inte skulle bärgas utan i stället övertäckas med betong, vilket regeringen beslöt 12 januari 1996. Ett fartyg som är 155 meter långt, 24 meter brett och ungefär lika högt! På en mjuk sedimenterad botten, som sluttar! Det begriper ju vem som helst att det är omöjligt! Att något så idiotiskt som övertäckelsen ens kunde föreslås av intelligenta varelser är obegripligt och mycket genant för Sverige! Och det lyckades naturligtvis inte heller. Men det kostade 258,8 miljoner som betalades till NCC som sade sig ha lagt ut 40.000 kubikmeter sprängsten och sand.

Regeringen beslöt alltså om övertäckning 12 januari 1996, och ett halvår senare beslöt samma regering tvärtom.

Begreppet Die dumme Schweden bekräftas gång på gång.

EU, EUROPEISKA UNIONEN

EU:s ursprung i Stål- och kolunionen bildades 1951 för att skapa fred i Europa för all tid och evighet. För Sveriges och Nordens vidkommande så har EU genomfört och fullbordat Kalmarunionen. Fyra seklers krig mellan Sverige och Danmark var helt onödiga. Man kan hoppas att samma utveckling sker i forna Jugoslavien. Deras splittringskrig var också helt onödiga, eftersom resultatet av uppdelningen upphävs vid medlemskap i EU genom att gränserna försvinner, valutan, arbetsmarknaden och rätten att bo var man vill införs. Alltså som det var i Jugoslavien. Krig är avskyvärda!

FACKFÖRENINGAR

Fackföreningarna började bildas i Sverige på 1800-talet och därigenom fick äntligen arbetarna människovärde och betalt för sina insatser. Men efterhand som svenskarna blev nyrika, giriga och lata så förändrades fackföreningarna till lönehöjarorganisationer som till varje pris skulle se till att deras medlemmar fick större siffror i lönekuverten helt utan kunskap om ekonomi, med förödande inflation som följd. Hur kunde det gå så snett?

Under alla mina årtionden som löneanställd kämpade jag mot företaget för en bättre arbetsmiljö. Vi arbetade i en stor lasthall där ett 50-tal diesel- och bensinbilar lastade under ungefär fem timmar, med otillräckliga fläktar och stängda portar. Så är det nu, och så har det varit i 30 år. Man tycker då att fack och skyddsombud skulle ställa upp på detta, men icke! Facket var lika mycket mot mig som företaget var. Facket ville inte stöta sig med företaget för fackets enda intressen var högre löner och kortare arbetstid. Alltså hände ingenting, utan arbetarna står fortfarande i lasthallen som levande avgasfilter! Konstigt? Inte alls. Fackets representanter var bara ute efter egna förmåner.

Och detta gällde inte bara detta företag, utan alla andra jag mer eller mindre tillfälligt jobbat för, vilket är ett tiotal! För att nämna några av mina yrken: hamnarbetare, lastbilslastare, chaufför, packsalsarbetare, tidningsbud, lärare, journalist m.m. Överallt lika dant: Högre lön och kortare arbetstid.

”FINLANDS SAK ÄR VÅR”

Sällan har väl svenskar betett sig så illa mot ett broderfolk som när dom hetsade Finland till ett utsiktslöst krig mot Sovjetunionen 1939. Hur kan normalt funtade människor tubba ett litet land med 3,5 miljoner invånare att gå i krig med en jättenation på 170 miljoner?

När man säger ”Finlands sak är vår”, som skallade 1939 när många svenskar hetsade Finland att välja krig mot Sovjet i stället för eftergifter som marskalk Mannerheim ville, så ska man tänka på att det också var ett stöd för den långa belägringen av Leningrad. Finland hade lierat sig med Nazityskland och förklarat Sovjetunionen krig 26 juni 1941. 

Hur skulle Finland gjort istället? Som Mannerheim sa, gett efter för Sovjet. Och förklarat sig neutralt. Eftersom Hitlertyskland inte ansåg det vara mödan värt att ockupera Sverige, så hade det säkert inte ockuperat Finland heller, och absolut inte båda! Att ockupera Finland utan markkontakt, utan bara via havet och luften, hade tagit för mycket kraft. Man ska ju komma ihåg att fram till 22 juni 1941 var Tyskland och Sovjet allierade! Molotov-Ribbentrop-pakten undertecknades 23 augusti 1939. Om Finland och Sovjet slutit avtal då, så hade Finland inte funnits med i Molotov-Ribbentrop-pakten, utan kunnat vara neutralt. Finländarna skulle ha lyssnat på Mannerheim!

Som Grönköpings Veckoblad så försynt påpekade: ”Finlands sak är svår.”

Det är ju populärt i dessa dagar för regeringar att be om ursäkt för tidigare generationers synder, så är det inte dags för Sverige att be om ursäkt för Vinterkriget? När svenskarna ändå är i farten så kan dom ju alltid be om ursäkt till alla U-länder som tvingats att köpa svenska vapen för biståndspengarna. 

Man kan undra hur annars hedervärda och sansade människor som Vilhelm Moberg och Barbro Alving kunde sälla sig till den underblåsande krigshetsarkör som hetsade Finland till ”stordåd”, d.v.s.  meningslös självuppoffrande egenförintelse.

Finland var under Andra världskriget en krigsförbrytarnation, och dess regering skulle tillsammans med marskalk Gustaf Mannerheim – och Stalin! – ha suttit med Göring, Hess och dom andra nazistgangsterna på dom anklagades bänk i Nürnberg. Men, säger någon, Finland försvarade sig ju bara mot det sovjetiska övergreppet. Nä, inte bara – Finland täppte under Fortsättningskriget 25 juni 1941–19 september 1944 till västra sidan av Leningrad, och tyskarna resten, så att staden isolerades i 871 dagar, från  8 september 1941 till 27 januari 1944, då en miljon civila dog av svält. Befälhavare för den finska belägringsstyrkan var marskalk Gustaf Mannerheim. Ett högt pris betalades för finsk nationalistisk halsstarrighet.

FISKE

Ett av dom bästa och värsta bevisen, i nivå med kärnkraftsbedrägeriet, på svenska politikers totala oduglighet är att dom ser våra hav fiskas ut av giriga hänsynslösa yrkesfiskare. Naturligtvis skulle yrkesfisket totalförbjudits för länge sen, liksom allt fiske med fasta redskap och alla anordningar som fångar mer än en fisk i taget. Yrkesfiskarna skulle omskolas till naturvänliga fiskodlare med renade ekologiska självförsörjande odlingar på land. Det skulle även yrkesfiskarna tjäna på. Detta har sportfiskarna/fiskevårdarna – en miljon i Sverige! – föreslagit i årtionden, för deras miljövänliga entusiastfiske ger stora samhällsvinster.

I januari 2008 kom en rapport som sa att staten tjänade en miljard om året på fritidsfisket –­ lika mycket som yrkesfisket kostade staten!

Har jag nån kunskap i denna fråga? Kanske.

När vi på 1950-talet gick ut med båten och fiskade så kunde vi bestämma vilken fisk vi ville ha till middag, och gick till stället där den fanns. Torsk, vitling, makrill, plattfisk, öring, ål – vad vi önskade fångade vi. I vilka mängder som helst. Så var det på alla platser på Västkusten där jag fiskade, från Orust till Särö. På 1990-talet var det minsann inte så!

Jag slutade nästan helt att nöjesfiska redan kring 1960, men fortsatte att testa under åren för att se om det fanns nån fisk. Vad jag samtidigt gjorde var att under 38 år segla i området kring Särö söder om Göteborg, och simma med cyklopöga och simfötter studerande bottnarna och djurlivet.

Jag fyllde saltvatten i akvariet, och iklädd höga täta fiskebyxor vandrade jag omkring i viken och fångade fiskyngel av allehanda slag, krabbor, tre sorters räkor, havstulpaner (!) och vad jag kunde hitta för att studera. Plattfiskeynglen fungerade så att dom vispade till och flydde iväg och skakade ner sig i bottensedimentet, en gång, och en gång till. Men inte en tredje gång; då satte jag en håv framför munnen och med den andra håven fick jag putta den på stjärten! En krabba hade jag ett helt år i akvariet, från ena sommaren till den andra då jag släppte ut den på samma ställe där jag fångat den. Vackert grön var den och liten som en halv lillfingernagel när jag fångade den. Jag matade den med frusen artemia och den bytte skal åtta gånger – jag har sju av skalen kvar – och var nån decimeter bred när den kom tillbaka till sitt hav.

När jag började cyklopspana så kunde jag klappa ålarna på ryggen, men sen såg jag hur tång och sjögräs försvann och allt kläddes med alger. Fisken blev allt ovanligare. Yngelplatserna förstördes. Jag såg ryssjor och nät som fortsatte att fiska långt efter att dom glömts bort av ägarna. Vid ett tillfälle fann jag märkningen och ringde fiskaren som motvilligt hämtade sin gamla ryssja. Fritidsfiskare som jag kände väl rovfiskade hummer på förbjudna tider med sina garn.

Alltfler båtar lades på svaj vid bojar vars kättingar förstörde botten i en stor cirkel många meter ut från fäststenen när båten snurrade runt bojen alltefter vindriktningen. Nya bryggor byggdes och det muddrades inne i vikarna. Vikar fylldes ut för nya kajer. En vik fylldes ut för att bortskämda barn skulle hoppa med sina hästar där! Båthamnarna växte och växte. Aktersnurrorna fylldes med oljeblandad bensin tills den rann över bredden ner i vattnet. Skroven målades med giftiga kopparfärger för att inte havstulpanerna skulle få fäste. Gamla båt-och bilbatterier och allt annat skräp slängdes i sjön från båtarna som utrustades med vattentoalett varifrån skiten pumpades ut orenad i havet när båten – i bästa fall… – lämnat hamnen.

Allt detta pågick och pågår längs hela Sveriges kust! Och längs i stort sett alla andra kuster! Allt det som jag beskrivit är väl känt av alla kustbor, men inte många har gjort något åt eländet.

Allt detta har jag varit med om själv, tills jag slutade åka med motor och bara seglade, tills jag slutade måla skrovet, slutade ta upp segelbåten på vintern och började skrapa bort havstulpanerna med en bräda. Och slutade äta fisk och all annan havsmat.

Tonfisken gick förr i världen ner i Öresund, men fiskades så hårt in på 1950-talet att den inte återkommit i någon större omfattning.

Och trålning – hur kan något sådant tillåtas? Att renskrapa bottnarna från allt liv!

FISKODLING

All fiskodling ska ske på land i slutna system med reningsverk, utan någon som helst kontakt med den vilda naturen. Självklart! Förvekligade, felavlade, sjuka och parasitstinna odlade avarter ska INTE komma i kontakt med vilda arter och förstöra dom.

Det går att skapa ekologiska system där fiskarna, t.ex. växtätande gräskarpar från Aneboda Fiskodling, eller andra karpar som är allätare. Vill man inte äta karp i all evighet så kan annan fisk äta karpyngel; en karphona lägger någon miljon ägg om året.

Då kan vi äntligen börja äta fisk igen med gott samvete! Om vi inte väljer att vara vegetarianer eller veganer. Vilket ju är berömvärt.

FLYGARE

Kvinnliga sovjetiska stridsflygare.

Alla sovjetiska medborgare, inklusive dom kvinnliga stridsflygarna, som inte protesterade mot Molotov–Ribbentrop-pakten 1939 deltog i ett orättfärdigt krig som dom själva startat! Det innebar att bl.a. Polen, Finland, Estland, Lettland och Litauen ockuperades. Hur kan dessa avskyvärda kvinnor försvaras?

En flygarkvinna säger att dom befriade Polen! Dom hade ju själva, sovjeterna, ockuperat östra Polen i september 1939 – och den biten behöll dom! Polen har fortfarande inte fått tillbaka den! Tala om historieförfalskning!!!

I ett TV-program av Gunilla Bresky i april 2008 beskrivs dom kvinnliga stridsflygarna som hjältinnor. 

Varför fortsätter historieförfalskningen om andra världskriget i svenska media? Sovjetunionen var inte ett oskyldigt offer när det överfölls av Nazi-Tyskland. Molotov–Ribbentrop-pakten undertecknades 23 augusti 1939, den 1 september startade kriget genom att naziterna gick in i Polen, och 17 september gick kommunistiska Sovjet in i Polen från sitt håll. Pakten innebar bl.a att Tyskland skulle invadera östra Polen och Litauen, och Sovjet skulle invadera Finland, Estland, Lettland och östra Polen. Alltså: Stalin startade andra världskriget – och vann det!

Dom flygande häxorna som hyllades i Breskys program var alltså inget annat än fullt medvetna krigare i krigsförbrytaren Stalins tjänst! Dom kämpade för att Östeuropa skulle förslavas! Om dom ville fred och frihet så skulle dom anslutit sig till Nazitysklands och Sovjetunionens fiender! Nu blev dom inget annat än delaktiga i Sovjets kriminella illdåd fram till att muren föll 1989.

När nämndes detta i Gunilla Breskys program i TV2: Nattens häxor???

FRANKRIKE…

Frankrike, ja. Den militära stormakten som inte vunnit ett krig sedan 1678! Som dessutom förlorat alla utom ett, Krimkriget, som kan kallas oavgjort.

Frankrike som efter Första världskriget förorsakade Andra världskriget genom sin hämndlystnad och sitt sitt tyskhat och sin hänsynslösa och kompromisslösa vilja att knäcka Tyskland med barn och alla oskyldiga för evinnerlig tid och evighet. Efter Andra världskriget var det annat ljud i skällan, då fick det kuschade och tilltufsade La Belle France rätta sig efter visare länder och acceptera Marshallhjälpen och ett snabbt återuppbyggande av det ruinerade Tyskland, för att förhindra ett tredje världskrig.

Nä, Frankrike skulle också suttit på dom anklagades träbänk i Nürnberg.

FRIHETSTIDEN

Frihetstiden är en mycket negligerad och åsidosatt period i svensk historia. Den kunde varit början på ett parlamentariskt system, men Gustaf III förstörde allt genom sin kupp 1772, och fördröjde parlamentarismens införande i Sverige med nästan 100 år.

Frihetstiden innebar inte frihet för medborgarna, utan frihet från kungligt envälde. I stället utvecklades ett adligt envälde inom ramen för det fyrdelade ståndssamhället med adel, präster, borgare och bönder. Där adeln hade den största makten, bönder och borgare den minsta. Ingen makt hade det som borde varit det femte ståndet, själva folket. Som pigor, drängar, soldater, statare,  dagsverkstorpare och skattetorpare.

Mycket galet ställde dom till, adelsmännen. Hattarna startade 1741 med fransk hjälp krig mot Ryssland som dom förlorade 1742, varpå följde Lilla ofreden då Ryssland ockuperade Finland. Stora ofreden var Stora nordiska kriget 1700-21, alltså Carl XII:s krig fram till freden i Nystad 1721 då Sverige fick lämna Baltikum. Ryssland hade då ockuperat Finland 1713–21.

Frihetstiden blev en märklig motreaktion mot kungaenväldets vansinniga krigshyllande och-hetsande.Vetenskap, litteratur och handel blomstrade med giganter som Polhem, Linné Celsius – och alla kvinnor! Det krikströtta och utarmade Sverige blev kvinnornas århundrade. Krig är enbart av ondo men ändå är det så att kvinnorna då får en chans. Första och Andra världskriget gav inte bara tekniken en knuff framåt, utan även kvinnornas status och frihet ökade. Dom kom in i industriproduktionen under krigen och ersatte männen, och efter krigen lyckades dom behålla en del av den nyvunna friheten. Kampen var inte enkel, för männen försökte naturligtvis ta tillbaka sina positioner. Men om man ser på hur kvinnor hade det före Första världskriget och efter, så är skillnaden häpnadsväckande! Sakta tog männen över, men så kom Andra världskriget och kvinnorna segade sig framåt igen.

På 1700-talet var det ungefär likadant, men under mycket hårdare villkor. Männen blev utskjutna och dog av sjukdomar under Carl XII:s varpå kvinnorna fick ta över torp, slott och gårdar. Dom flesta slet och kämpade och glömdes bort, men inte dom som skrev. Hedvig Charlotta Nordenflycht, 1718–63, föddes två dagar innan Carl XII äntligen blev skjuten, och under sin 44-åriga levnad kunde så småningom försörja sig som författare. Det gjorde också Ulrica Pasch, 1735-96; en parallell till Elisabeth Vigée Le Brun, 1755–1842, i Frankrike. Försörjde sig som konstnär gjorde också Anna Maria Thelott, 1683–1710. Fler framstående kvinnor: målarinnan Anna Maria Ehrenstrahl, 1666–1729, författarinnan Sophia Elisabet Brenner, 1659–1730, målarinnorna Margareta Capsia, 1682–1759, Helena Arnell, 1697–1751, och Wilhelmina Krafft, 1778–1828. Författarinnan Anna Maria Lenngren, 1754–1817, känner alla till, och Märta Helena Reenstierna, 1753–1841, Årstafrun. Mindre känd är kanske Martina von Schwerin, 1789–1875. Dessa två sista damer blev dessutom gamla, 87 resp. 86 år. Så har vi kokboksförfattarinnorna Cajsa Warg, 1703–69, och Anna Maria Rückerschöld, 1725–1805. Idel damer från samhällets övre kretsar, som det heter. Kvinnorna i det femte ståndet, dom bortglömda, gjorde lika stora insatser men lämnade inga spår efter sig – annat än i dödböckerna. Detta var bara ett upprabblande av namn, men det går an för den intresserade läsaren att forska vidare själv.

FÖRETAG

SAAB, varven – som egentligen var mekaniska verkstäder som tillverkade allt från fartyg och broar till gasklockor, flygplan och vridscener för teatrar – rederierna m. m. Företag, som i stället för att knoppa av sig och bilda nya företag, helt sonika lagts ner av fantasilösa, okunniga, likgiltiga och dumma företagsledare och politiker. Volvo ligger illa till och riskerar att uppdelas i stället för att avknoppas. Volvo Personvagnar är sålt till kommunistdiktaturen Kina. Antagligen står Penta i (o)tur.

FÖRTAGARVÄNLIGHET

Se MOMS

Svenska statens är mycket företagarOvänlig. Riskvilligt kapital saknas. Momsen är ett gift i ekonomin; staten lånar räntefritt miljarder av företagarna, dessutom till en ofantlig byråkratisk kostnad – och ett jättefusk med momspengar som betalas ut till fuskande företag som inte betalt momsen dom kräver. Kontrollen är i stort sett obefintlig. Hederliga företag lånar alltså ut pengar till staten som skänker bort dom till skurkar! Finurligt! Men varför? För att täcka momsförlusterna  höjde politikerna momsen till 25 %, vilket folket får betala. Vi medborgare subventionerar således statsunderstödda bedrägerier.

FÖRETAGENS AVKNOPPNINGFÖRPLIKTELSER

Almedals Fabriker i Göteborg hade i början av 1900-talet problem med kullagren som satt i remdriften till textilmaskinerna. Remmarna skakade så att lagren gick sönder. Den alerte ingenjören Sven Wingquist uppfann då det sfäriska kullagret vars inre ring var rörlig i förhållande till den yttre. Det nya kullagret gav upphov till SKF, Svenska Kullagerfabriken.

På SKF arbetade sedan 1916 Assar Gabrielsson som fick företaget att satsa på biltillverkning. Aktiebolaget Volvo som startats 1915 väcktes till liv, och tre företag med olika tillverkning skapades genom avknoppning. Volvo har inte fullföljt traditionen utan har på moderna vis föredragit att växa genom att köpa upp andra företag. Och dessvärre sålt av sin PR-mässigt viktigaste del till Kina  – personbilstillverkningen.

                                      Att skapa nya företag är en PLIKT för alla företag!

För att människor ska kunna leva och försörja sig, och för att samhället ska fungera, så måste staten uppmuntra företagsbildning. Alla människor som vill skapa jobb åt sig själva och andra ska uppmuntras, inte motarbetas, som är det gängse beteendet i Sverige.

GAS

Gas är komplicerat. Förespråkarna lägger språkliga dimridåer. Fossil gas som pumpas upp ur marken kallas naturgas. Den ökar växthuseffekten, som alla fossila bränslen. Sverige använder dansk fossilgas från Nordsjön. Den levereras till Göteborg i rör och till Stockholm med tankfartyg och tankbilar. Alltihop totalt vansinne! Dels naturligtvis att använda fossila bränslen överhuvudtaget, när det finns så många någotsånär naturvänliga energialternativ i dag, från sol, vind och vatten. Men det är ju också huvudlöst att transportera all denna explosiva brandfarliga gas land och rike runt – för att i slutändan elda upp den! Om någon tänkande människa varit inblandad i hanteringen så skulle gasen naturligtvis eldas upp på utvinningsplatsen och där omvandlas till elektricitet, som sedan snabbt och enkelt kan distribueras till alla hörn på jordklotet i ett globalt elnät.

LIKHETEN MELLAN

GEORGE III OCH LOUIS XVI

Likheten mellan George III av Storbritannien (1738–1820) och Louis XVI (1754–1793) av Frankrike är slående. Båda hyggliga människovänliga personer som naturligt umgicks med vem som helst. George ritade en stuga åt en tjänare, Louis var med och la tak, när han inte svarvade snusdosor. Och båda var komplett odugliga som ledare, och bra exempel på att makt inte ska ärvas. Men det var ju inte deras fel. Och tyvärr har deras exempel inte lett till att all ärftlig makt försvunnit. Men sympatiska människor var dom säkert.

GRAVAR

Ändra gravlagen så att begravda kan flyttas. Det här har inget med religion att göra, utan är en viktig fråga för efterlevande. Alltfler människor begravs i minneslundar – men ville dom verkligen det? Eller begärde dom det för att inte vara till besvär för sina efterlevande? Gör en enda släktgrav av familjegravarna, så blir det fler som kan sköta graven, det blir mer ledig plats på kyrkogårdarna och dom ännu levande släktingarna har en plats att träffas och ha trevligt på.

Jag försökte flytta mina föräldrars urngrav, men se det gick inte – absolut förbjudet annat än i synnerligen extrema undantagsfall! Däremot fick jag gärna flytta stenen till en annan kyrkogård! Under stenen finns ju ingenting, men detta ingenting måste i alla fall ligga kvar till 31 december år 9999 då gravrättstiden äntligen går ut för min del. Så det blir att vänta, det.


HITLER

Bok efter bok skrivs om Adolf Hitler, om hans person, hans liv – och hans makt. Vad fick en man att bete sig som han gjorde, hur kunde en människa bli ett massmördande monster? Men så var det ju inte! Adolf Hitler var en svårt mentalsjuk människa, han är ett fall för psykoanalytiker som kan undersöka vilka mentala sjukdomar han hade. ABSOLUT MAKT hade han INTE! Hitler hade den makt kretsen runt honom gav! I väntan på att ta över själva. Dom som beskrivit Hitler som den store maktfullkomlige diktatorn har gått på den nazistiska propagandan och svalt den med hull och hår!

Makten över Tredje Riket hade kretsen kring Hitler – alltså Göring, Goebbels, Himmler och Heydrich. Hitler gjorde ingenting i sitt liv, mer än att prata. Han utsågs av Röhm och Göring och andra  medlemmar i nazistpartiet för att han kunde hålla tal och fängsla (!) massorna. Hitler var ingen bankrånare och mördare som Stalin, han var en sjuk drömmare som ödet, d.v.s. dumma människor, gav den plats i historien han fick. Konstigt är det ju, om Hitler nu haft den makt som påstås, att han inte rensade ut sina närmaste hantlangare efter hand, som Stalin gjorde. Nä, så handlingskraftig var inte Hitler – allt fungerade ju! Han trodde att han hade all makt!

Hitler hade i t.ex. nutida Sverige straffriförklarats på grund av psykisk sjukdom. Dom verkliga skurkarna var dom som utförde all galenskap i Hitlertyskland – och dom var många! Göring, Goebbels, Himmler och Heydrich bildade den inre kretsen. Hess undrar någon – han var bara springpojken och sekreteraren som skrev ner Hitlers svammel i det som blev boken Mein Kampf; inte ens det orkade Hitler göra. Hitler var en drömmare som inte såg skillnad på dikt och verklighet – livet var en teater. Han var en operettmarionett, en spratteldocka fast i trådar som andra ryckte i. Han fick hålla på så länge dom inte drabbades. Alla visste ju hur sjuk Hitler var, även fysiskt. Hitlerriket vara bara i tolv år, varav sex i krig. Hans hantlangare – korkade människor; intelligenta men dumma – tyckte kriget var en bra idé och lär Hitler hålla på med det i förhoppningen att han skulle lyckas. Militären visste från början att det inte skulle gå, men ställde upp för sitt land i en fåfäng förhoppning om att ett under skulle ske, som Hitlers propagandissa nr 1 Zarah Leander sjöng: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Gustaf Mannerheim i Finland hamnade i samma situation och fattade samma felaktiga beslut, att leda sitt land i ett meningslöst och förödande krig.

Utanför den inre kretsen fanns den stora mängd avskyvärda hänsynslösa kräk som mördade och plågade människor för egen vinnings skull. Albert Speer är ett sådant exempel. Att försöka analysera honom är verkligen meningsfullt, för att förhindra att liknande människor får makt i framtiden. Speer verkar helt normal, men kan ändå göra vad som helst för att nå sina drömmars mål. Hur kan en människa bli sådan? Inga Hitlar, Stalinar, Pol Potar, Saddam Husseinare eller amerikanska Bushmän skulle gå till massmördarhistorien om inte andra, till synes helst vanliga, människor utförde mord, masslakt och förintelse av koncentrationslägerfångar. Speers fru var emot vad han gjorde, liksom hasn pappa, ändå gick han vidare på mördandets väg. Varför? Han visste naturligtvis att det han gjorde var fel, men hans egoistiska jag kunde inte låta bli, för hans personliga vinst och tillfredsställelse var så stor. Genom att konsekvent ljuga under Nürnbergrättegångarna och förneka att han varit inblandad i krigsförbrytelserna i koncentrationslägren så slapp han undan med 20 år i Spandaufängelset. Jag är emot dödsstraff, men naturligtvis skulle han åtminstone fått livstids fängelse. Albert Speer är en av världens största förbrytare. Men det har funnits större: Stalin! Han startade Andra världskriget tillsammans med Hitlertyskland och hamnade inte ens på dom anklagades bänk i Nürnberg. I stället vann han kriget! Och fick behålla hela krigsbytet i form av Östeuropa med alla förslavade människor. Och naturligtvis hela Sovjetunionen.

Naturligtvis ska man anklaga Hitler, liksom Anders Behring Breivik i Norge, trots att han var en sjuk människa som inte förstod vad hans handlande fick för konsekvenser. Han var en människa som skulle tagits om hand och aldrig någonsin fått möjlighet att uppvigla människor. Men han gjorde vad han gjorde, med berått mod. Breivik gjorde med berått mod vad han gjorde och ska straffas för det.

När tyska tidskriften Stern 1983 publicerade det som påstods vara Hitlers dagböcker så häpnade man över att någon kunde tro att dom var äkta! Hela 62 volymer! När skulle denne  latmask som såg Zarah Leander-filmer på nätterna och sov halva dagarna, förgiftad av alla sina medikamenter, ha hunnit skriva allt detta? Det var Sternjournalisten Gerd Heidemann som förmedlade dagböckerna, han som sammanlevde med Hermann Görings dotter Edda. Dagböckerna var skrivna av förfalskaren Konrad Kujau. Många experter trodde att dom var äkta – men, som sagt, när skulle Hitler haft tid att skriva dom? Han som inte ens orkade skriva sin egen bok, Mein Kampf!

HITLER OCH SVERIGE

Att Sverige som enda land under Andra världskriget frivilligt skulle inleda krigshandlingar mot Nazityskland faller ju på sin egen orimlighet. Ändå framförs detta retroaktiva krav till och från av folk i kultureliten.

Andra världskriget startades 1 september 1939 av Tyskland och Sovjetunionen som sedan delade upp Polen mellan sig; ett öde Polen genomlidit några gånger tidigare i slutet av 1700-talet. Stalin skulle alltså suttit vid dom anklagades bänk i Nürnbergprocessen 1945–46. I stället betraktades Sovjetunionen som segrarmakt, med krigsförbrytaren Josef Dzjugasjvili Stalin – som stal hela Östeuropa! – i spetsen. Tala om historiens ironi och ”rättvisa”!

Sedan följde sex års krigsförbrytelser utförda av alla parter. För sådant är krigets helvete. Det gäller att aldrig starta krig, för det leder alltid till att även den anfallne förgår sig.

Det första stora misstaget dom allierade Storbritannien och Frankrike gjorde var att inte göra något alls från 1 september 1939 till 10 maj 1940 då Frankrike angreps av tyskarna. Låtsaskriget, The Phoney War, Der Sitzkrieg, La drȏle de guerre, Dziwna Wojna, m.m. är en av historiens stora gåtor. Hade dom allierade från baser i Frankrike bombat tyska flygplatser, hamnar, militära installationer och energianläggningar så hade det ännu inte färdigrustade Tyskland aldrig kommit igång med sitt erövringskrig västerut. Och naturligtvis inte heller mot Sovjetunionen. Men nu var det ju så att dom franska fascisterna gjort upp med dom tyska nazisterna om att Frankrike skulle ge sig. Och i Storbritannien satt en paralyserad Neville Chamberlain vid makten, och inte en stridslysten Winston Churchill. Alldeles för sent fick han komma som räddare i nöden, just 10 maj 1940 när invasionen i Frankrike skapade total panik.

Inget land startade alltså krigshandlingar mot Nazityskland. Alla försökte klara sig så länge som möjligt – och alla blev anfallna. Men Sverige borde frivilligt provocerat fram en tysk invasion, tycker många svenskar i dag. Krigshetsare! Mängder av svenska barn, kvinnor och män och alla danska judar som då inte kunnat fly till Sverige hade offrats. Det tycker dagens svenska krigshetsare att det varit värt för att tala om för Hitler vad svenskarna tyckte om honom. För Hitlertyskland hade naturligtvis knäckt Sverige lika snabbt som dom besegrade Danmark, Norge och Frankrike. Det hade gått  på en söndagsförmiddag! Malmfälten hade besatts och storstäderna bombats och om nödvändigt jämnats med marken. Inte många timmar hade Sverige hållit ut.

En hel del människor har alltså ännu i denna dag inte lärt något av historien, nämligen att krig är avskyvärt vanvett! I stället ser dom krigets död och elände i ett romantiskt skimmer. Några namn nämner jag inte här, utan låter dom begravas av tidens glömska.

Sverige har mycket i sitt förflutna att göra upp med. Men viljan att  inte offra  sin befolkning i krig är INTE en sådan fråga. Finska politiker valde att offra sitt folk när dom mot Gustaf Mannerheims vilja trotsade kriminaldåren Stalin som startade Vinterkriget. Det pågick 30 november 1939–13 mars 1940 och 150.000 människor dog helt i onödan. I Fortsättningskriget 25 juni 1941–19 september 1944 blev det ännu värre. Då stred Finland på Hitlers och nazisternas sida mot Sovjet och deltog i belägringen av Leningrad där det beräknas att en miljon av dess tre miljoner invånare dog, dom flesta av svält och kyla. I själva Finska fortsättningskriget dog en kvarts miljon människor i onödan. För detta har Finland hyllats i alla år.

Men för Sveriges del finns det som sagt andra lik i garderoben – och många!

INVANDRING–UTVANDRING

Invandring är bra, som en tumregel. Är då utvandring också bra? Vilhelm Mobergs Kristina och Karl-Oskar är hyllade symboler för strävsamma människor som lämnar ett land i nöd för att söka lyckan i ett främmande land långt borta. Men var det verkligen så här? Var det bra att dessa initiativrika människor lämnade Sverige som befann sig i den svåra och plågsamma omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle där duglig arbetskraft var nödvändig? Och – var det bra att dom invandrade till Nordamerika? Det var inte bra att dom lämnade Sverige där dom så väl behövdes. Att dom flyttade till USA var en katastrof, för där blev dom delaktiga i ett folkmord på ursprungsbefolkningen, indianerna! Dom lockades och lurades dit av agenter som utlovade guld och gröna skogar! Mellanvästern skulle befolkas för att producera mat till dom växande industristäderna – allt på indianernas bekostnad. Detta var ju deras marker som dom var helt beroende av. Dom drevs bort av hänsynslösa härskaror från Europa.

Indian Removal Act från 1830 tvingade iväg indianerna västerut på Tårarnas väg. Hela denna jättetragedi var iscensatt från Washington som fortsatte folkmordet under hela 1800-talet. Över en miljon svenskar blev delaktiga i att kanske 100 miljoner indianer dog! Ofattbara siffror! Detta i en nation vi hyllar som frihetens stamort på jorden! Efter Sverige då, förstås…

Att Sverige alltid varit ett invandrarland säger ju sig självt, eftersom Skandinavien var begravt under is i bortåt hundratusen år, och sedan fått återbefolkats under tiotusen år. Tyskar, valloner, finländare, engelsmän och skottar var dominerade när Sverige ändrade karaktär från jakt- och jordbrukssamhälle till det handels- och industrisamhälle som skapades i slutet av 1800-talet, och som sedan hållits igång med invandrare från nära nog hela jordklotet. Dom flesta länder som nått ett högt välstånd har också haft en stor invandring. Men, som i USA, på ursprungsbefolkningens bekostnad. Japan är ett undantag; där förekommer ingen invandring att tala om.

                                      

JOBB, UPPFINNINGAR OCH ARBETSMARKNAD

EBBERÖDS BANK – PONZIBEDRÄGERI

I dag, 3 juli 2012, presenterades en undersökning som visar att svenskarna jobbar mindre än dom flesta i EU – bara i fyra länder är den individuella arbetstiden lägre. Inget sägs åt vilket håll utvecklingen går. Men eftersom vi 1960 arbetade 45 timmar i veckan, hade tre veckors semester och pensionerades vid 67 så kan man lätt konstatera att vi jobbar allt mindre. Nu är siffrorna 40 tim/veckan, 5-6 semesterveckor och vi pensioneras vid 65. D.v.s. – den faktiska pensionsåldern är 59… 

En statistik säger att svenskarna arbetar drygt 1.600 timmar per år – i Indien, Kina och Sydkorea drygt 2.300 timmar. Det är dessa länder vi konkurrerar med. För min del får människor jobba hur lite dom vill, men då blir levnadsstandarden därefter. Nu lånar vi pengar för att hålla uppe konsumtionen som ger dom skatter vi behöver för välfärden. Hört talas om Ebberöds bank? Ponzibedrägeri? Hört talas om att pensionspengarna inte räcker, så att staten tvingar oss att spekulera i aktier med våra pensioner!

Under efterkrigstiden präglades utvandrarlandet Sverige av en stor invandring. Utfaller den väl och om alla strävar åt samma håll så kan Sverige bli en stark välfärdsnation. Just nu 2012 oroar dock utvecklingen som går mot större skillnad mellan människor genom friskolor och segregerade bostadsområden. Att invandringspolitiken och integreringen misslyckats är helt klart, och det beror på att Sverige struntat i att skapa jobb, och i stället motarbetat dom som startar företag. Socialdemokraterna – dom förklädda kommunisterna – vill ha storskalighet, stora företag och organisationer som är lätta att kontrollera. Varje liten skomakare eller frisör eller bagare är en potentiell kapitalist. Och kapitalister är mäktiga! Nä, bättre att strypa i vaggan. Så har mången diktator gjort.

Ideligen kommer rapporter om att invandrare har svårt att konkurrera om jobben. Men det spelar väl ingen roll vem som får jobbet! Alla ska ju ha arbete! Nu finns det fler sökande än jobb – det ska naturligtvis vara tvärtom! Både invandrare och alla andra svenskar ska ha ett arbete. Det är ju självklart! Och det är ingen konst att skapa jobb – i byrålådor landet runt ligger fantastiska uppfinningar som förlöjligade och uppgivna uppfinnare lagt där. Jag vet det – jag har själv mängder. När jag på 1980-talet tagit patent på ut- och infällbara dubbar för bil-, buss- och lastbilsdäck – som skulle spara människoliv och miljarder kronor genom bättre väggrepp, minskat slitage på vägarna och mindre skadliga utsläpp – så satsade jag alla mina pengar på projektet, och förlorade allt. Nu, 2012 – när bussar, lastbilar och långtradare fortfarande inte har dubbar i däcken och mängder med olyckor inträffat! – börjar myndigheterna att fundera på om inte även tunga fordon borde ha dubbar… Jag är utfattig, så ock mängder med andra uppfinnare som är mycket duktigare än jag. Men det är klart, när totalt inkompetenta verklighetsfrämmande figurer som t.ex. vänsterpartiets Gudrun Schyman på allvar menar att vi ska DELA på jobbben och införa femtimmarsvecka! Ju mindre vi jobbar desto rikare blir vi! Var det så Sverige byggdes upp till en välfärdsnation – genom att vi alla delade på jordbruksjobben på 1800-talet? Var det genom att dela på jobben USA blev en stormakt? Är det så Kina gör i dag?

Sveriges välstånd byggdes upp genom hårt arbete!

Den första arbetstidslagen infördes inte förrän 1919, med 8-timmars arbetsdag i sex dagar, alltså 48 timmar per vecka. Och ingen semester! Pensionsåldern var 67 år och medellivslängden då knappt 75 år och själva pensionen obetydlig. Först 1938 infördes semester, då två veckor om året. Så byggdes Sverige upp. Jag vill naturligvtis inte att vi går tillbaka till den tiden, men vi måste förstå att för att ha en hög levnadsstandarden så måste vi få in pengar till den. Och dom pengarna kommer helt och hållet från exporten. Vi kan inte ha en egen ekonomi i vårt lilla land. Vi kan inte tvätta åt varandra, eller vårda varandra, för att nå en hög sysselsättningsgrad. VI MÅSTE EXPORTERA! Och då måste vi ha något att sälja. Sveriges export bygger fortfarande på malm- och skogsprodukter – som vilken bananrepublik som helst. Vi hade en gång många stora företag inom sjöfarten som drog in enorma exportinkomster, alltså varv och rederier. Dom försvann till största delen och kommer aldrig tillbaka. För varje exportföretag vi lägger ner behöver vi skapa två nya, minst. Men vi skapar ingenting. Det råder en defaitistisk anda i Sverige. Jag vet inte hur många gånger jag har fått svar från företag som har sagt: ”Det är ingen mening med att tillverka det i Sverige – efter några veckor har dom stulit idén i Asien.” Då får vi väl vara duktigare än dom då! Det tillverkas faktiskt produkter fortfarande i Sverige! Men det är klart, vi importerar väldigt mycket. Jag hade besök från Sri Lanka på 1970-talet och visade runt på varuhus och stormarknader. Varpå jag fick frågan: ”Vad tillverkar ni i Sverige egentligen?” Dom hade kommit på besök till ett stort industriland, trodde dom.

JORDBRUK OCH ODLING

En sak som förvånat mig i alla tider när det gäller odling i Sverige är att varje enskild bonde inte i datorn matar in uppgifter från hela världen om allt som går att odla på platsen, och odlar det som är mest lönsamt och miljövänligt. Så får man se om det blir smultron eller något annat som blir sött och gott under alla ljusa sommarsolstimmar. För det mesta har det under långa tider blivit vete eller något annat statsunderstött som dumpats på världsmarknaden.

Och, som sagt, alla mjölkbönder: Pastörisera mjölken själva och sälj från gården! Landsbygden översvämmas ju av sommargäster!

JOURNALISTER

När jag på 1960-talet valde att bli journalist tyckte jag att yrket var både fantastiskt intressant och oerhört viktigt i en demokrati med fri press och fria media. Fascinerande att ta reda på hur saker och ting verkligen förhöll sig, att följa Mark Twain, Hemmingway, Torgny Segerstedt, Barbro Alving, Jolo och massor av andra i spåren.

Hur blev det? Hur ser journalistiken ut i dag? Tyvärr, det finns inte många journalister i Sverige längre, som vill ta reda på förhållanden och redovisa resultaten för så många som möjligt. Frånsett några få undantag så driver journalister politik, på tidningar, i radio och TV. Dom är propagandister och rusar i flock. 

JÄRNVÄGAR, SNABBJÄRNVÄGAR

Se under JÄRNVÄGAR på Förstasidan

OLSKROKEN

Tunnelseende à la Göteborg

eller

Fantasilöshetens stamort på jorden

Sedan Götatunneln mellan Lilla Bommen och Järntorget blev klar pågår diskussionerna om nästa och nästnästa stora tunnelbygge, nämligen nya tunneln under Götaälv och järnvägstunneln från säckstationen Centralen och söder ut, alltså Västlänken för 20 miljarder!

Vad järnvägstunneln under stan anbelangar så gäller det att kväva detta vansinnesprojekt i dess linda genom att hålla igång debatten, och förmå politikerna att använda våra skattepengar till något vettigare. Som utbildning, sjukvård och skapande av nya jobb genom uppmuntran av kreativitet och uppfinningsrikedom t.ex.

Västlänkens järnvägstunnel behövs inte alls, för Göteborg har en genomgående station mitt i stan! Eller hade, för den är riven, naturligtvis, av förutseende tunnelmaniska politiker. Alltså Olskrokens station som låg mycket centralt, inte långt från evenemangsstråket Liseberg–Gasklockan, och som förr användes av många resenärer i stället för Centralen. Men det är bara att bygga en ny.  Vinsten med denna station där i princip alla tåg stannar är uppenbar, bl.a. får den Hallandsåstunnelns 7-minutersvinst att blekna!

Hur Olskrokens nya station ska se ut får naturligtvis göteborgarna bestämma, den gamla kan gärna byggas upp, men här är ett förslag:

Stationsbyggnaden placeras en våning upp, bl.a. på grund av viadukten, och har ett hotell ovanpå och en grönskande trädgård med restaurang och uteservering överst. Rullande trottoarer, hissar, rulltrappor och vanliga trappor är självklarheter. Byggnaden sträcker sig dels åt Partihallarna och dels över tågstallarna, spåren och motorleden och får kontakt med Olskroken mellan Hökegatan och Borgaregatan där det ligger ett användbart parkeringshus att ansluta till. Därifrån är det bara några minuters promenad till Redbergplatsen via Hökegatan och till Olskrokstorget via Borgaregatan. En skicklig arkitekt gör underverk av detta uppdrag, som kanske leds av Petter Stordalen! Och Göteborg får äntligen en modern genomgående järnvägsstation som komplement till gamla fina atmosfärsrika Centralen! Politiker älskar projekt som dom kan inviga och bli ihågkomna för. Välj då detta – det blir inte dyrt! Och man kan reparera ett gammalt misstag.

Ett misstag till som kan repareras är igenfyllandet av Östra- och Västra Hamnkanalen, genom att gräva upp do igen. Domm ligger ju kvar där under gatorna! Stolta politiker fyllde igen våra kanaler vid förra sekelskiftet, kring 1900, men ännu ingen har rest till Venedig och Amsterdam och föreslagit detsamma. Våra folkvalda har sedan rivit våra arbetarstadsdelar likaväl som ståtliga hus vid Kungsportsavenyn, alla byggda av arbetare som slitit och släpat och svettats. Så byggdes Egyptens pyramider och kinesiska muren, men ingen svensk politiker har rest dit och föreslagit att klabbet ska rivas. Låghusen längs Friggagatan är nyligen rivna. Politikerna vill riva Gasklockan, o.s.v, o.s.v. Gör gasklockan till världens största väckarklocka för stadsplanering!

Göteborgarna byggde Älvsborgsbron som effektivt stänger av hela hamnen så att stora fartyg som Queen Mary 2, Queen Elizabeth 2 och ryska fyrmastade barken Krusenstern inte kan komma in i stan. Precis som staden både före och efter pluggat igen innerstan med broar, senast vid Hvitfeldtsplatsen, så att kanal och vallgrav ligger öde och praktiskt taget båtfria.

Om det som gjordes förr inte har något värde och utan vidare kan vandaliseras och rivas, så har det vi gör i dag inte heller något värde. Så varför anstränga sig och göra ett gott jobb när politikerna ända ska förstöra det när dom finner tiden mogen? Galenpannan Le Corbusier tyckte att ett hus bara skulle stå i 50 år, sen byggde man nytt! Arkitektens dröm, naturligtvis! Arkitekter är inte byggare, utan rivare.

Ska man inte bygga nytt? Jovisst, där det är ledigt! Städer växer över gränserna och nya stadsdelar skapas. Det finns inget ekonomiskt värde i att ständigt riva och bygga på samma tomt — det ökar inte fastighetsbeståndet. Om hus sköts väl så varar dom hur länge som helst. Men politikeridealet är det göteborgska kommunala fastighetsbolaget Göta Lejon som köpte upp fastigheter och lät dom förfalla för att sedan kasta ut dom boende och riva husen. Hyresgästerna förvisades från dom centrala stadsdelarna till ytterområdena. Som min mormor och morfar. Dom bodde och trivdes i första våningen i Annedal och placerades i tredje våningen utan hiss i Högsbohöjd. Hela 20.000 lägenheter revs bara i Göteborg under det så omskrutna Miljonprogrammet på sexti- och sjuttitalet då 1.006.000 lägenheter byggdes och 350.000 revs! Miljonprogrammet 1964-75 är alltså en bluff!


 Släng ved på brasan! Inte sur, och inte för torr, utan sprakande och upplysande!

Sydney har inte bara en världsberömd opera, aningen mer spektakulär än Göteborgs, utan också södra halvklotets största akvarium med flytande bassänger i hamnen. När Universeum vid Korsvägen skapades av fantasilösa, okunniga och destruktiva människor så missade Göteborg chansen att skapa ett maritimt museum och akvarium av världsklass, med utgångspunkt från Sjöfartmuseet med akvariet och terrariet och med förbindelse till Amerikaskjulet vid kajen. Allt naturligt beläget vid  vattnet. Och, som i Sydney, kunde man haft flytande akvarier. Men, som sagt, i Göteborg gör vi inte sånt. Här kör vi med parollen Alla tunnlar leder till Liseberg!

 

KALMARUNIONEN

Existerade 1397–1523, från Margaretha till Gustaf Vasa. Kunde varit början till något bra för människorna i Norden, men i stället följde nära 300 år med i stort sett ständiga krig fram till 1809 när Sverige förlorade kriget mot Ryssland som i och med det tog över Finland. Varpå Sverige fick nog av krig. Frånsett, förstås, kronprinsen Carl Johans inblandning i kriget mot Napoleon och det avskyvärda erövrandet av Norge 1814. Sverige hade vid freden i Kiel 14 januari 1814 tvingat Danmark, som stått på Napoleons sida, att byta Norge mot Svenska Pommern och Rügen, som Danmark i sin tur bytte mot Lauenburg i en uppgörelse med Preussen. Norge gick inte med på fredsvillkoren och förlorade det några veckor korta sommarkriget mot Sverige.

Vad har alla dessa utbytta människor tänkt? I detta sammanhang och i andra liknande. Hela världshistorien är ju ett enda erövrar- och bytesspel.

Se MARGARETA

KREDITANMÄRKNINGAR

OCH KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAG

Ständigt säger politiker att dom vill sina medborgare och väljare väl. Ändå accepterar dom att ett så svinaktigt och orättvist system som det med kreditupplysningsföretag och kreditanmärkningar existerar! Om en människa har en skuld och ärendet hamnar hos kronofogden så är det bara att fråga där så får man reda på att en människa har en skuld. Det är okey. Men varför i hela fridens namn har det så stor betydelse att en människa har haft en skuld, som nu är betald? Då har ju människan gjort rätt för sig!

En kreditanmärkning uppstår när en människa fått sin skuld inlämnad till kronofogden. Då registrerar ett kreditupplysningsföretag, kanske ägt av en bank, detta och låter den kvarstå i tre år plus det året när anmärkningen infördes. Alltså kan det bli bortåt fyra år efter att skulden betalts.

Jag råkade själv ut för detta när jag sökte anstånd med att betala skatten på sommarstugan jag sålt. Jag fick det godkänt första året men inte det andra. ”Det går bra att överklaga”, skrev Skattemyndigheten. Jag gjorde det och fick avslag. ”Men det går bra att överklaga”, skrev Skattemyndigheten. Eftersom mitt bokförlag just då hade givit ut två böcker och inte fick låna i bank, för att jag inte tjänade 120.000 kr om året, så vore det ju bra att få det där anståndet igen.

Medan jag undersökte möjligheterna så lämnade Skattemyndigheten in ärendet till Kronofogden. Jag betalade då till Skattemyndigheten och inte till Kronofogden och sen hörde jag inget mer. Förrän efter en tid, när jag fått en inkomst, sökte ett banklån och fick besked om kreditupplysningen. Skulden var betald sen länge, men jag hade fått en anmärkning och kunde därför inte få låna trots min inkomst. Och skulle inte få på över tre år! Men, jag hade en skuld på 500 kr – till Kronofogden själv! Jag ringde dit och frågade vad i herrans namn det var, och varför dom inte meddelat mig! Det såg ju fruktansvärt illa ut att ha en skuld till själve fogden! Och vara så nonchalant att man inte ens betalar 500 kr!

Jag ringde Kronofogden och en ung, trevlig och glad tjej svarade glatt: ”Vi kräver inte in så små skulder!”        Tablå…

Det här visar hur fruktansvärt likgiltiga politiker och banker är för att Sverige ska fungera. Dom struntar i om medborgarna jobbar eller skapar jobb. Bättre då att leva på bidrag.

KRIG

Se också MANNEN

Hade inte mannen mentalt utvecklats så långsamt från barnaåren, så hade inga krig kunna föras. Nu råkar kroppen vara utvecklad i 18-årsåldern så att den kan användas som kanonmat – och hjärnan gillar faran! Äldre män lär sig ansvar och blir dåliga soldater. Därför tvingas dom att bli kanonmat. Eller, som under Första världskriget, tvingas att läga sig ovanpå tagtråden så att ynglingarna kunde komma över.

Krig är människans gissel. Varför krigas det då? Är det bara ett litet antal galna härskartyper som startar alltsammans? Hitler, Stalin, Napoleon, Carl XII, Carl X Gustaf, Gustaf II Adolf, Caesar, Alexander den store, för att bara ta en handfull huller om buller – satte dom ensamma igång alltsammans? Det har naturligtvis alltid funnits medlöpare som köpts med löften om rikedom, men räcker det? Nä, det behövs soldater? I miljontal! Och var kommer dom ifrån? Jo, från kvinnor som tvingas föda soldater Det är ju därför katolska kyrkan förbjuder preventivmedel. Det har alltid gått att stampa arméer ur marken. Miljarder unga män har helt frivilligt blivit gått i döden. För ära och pengar, javisst, men allra mest för spänningen! Världskrigen utkämpades till stor del av tonåringar, 18–19-åringar eller t.o.m. yngre. Äldre män går inte att forma på samma sätt.

Kvinnor? Dom är inte aktuella som frivilliga soldater, för dom vill ju att deras barn ska födas och överleva, och då måste ju kvinnorna göra det också.

 KRIMINALITET

HULIGANISM, FOTBOLL, LIGISTER

BRANDMÄN ANGRIPS

En ny form av ligism har införts i Sverige, nämligen att kasta stenar och skjuta raketer mot brandsoldaterna som kommer för att släcka bränder. Detta alltså i Sverige 2008. Ingen gör något åt det. Brandmännen vill ha kameror för att identifiera ligisterna.

Detta förekommer också i England där det är ett nöje bland laglösa ungdomar att tända eld på bilar och containers och sedan angripa brandsoldaterna.

Sverige mals sakta men säkert ner av kriminella galningar till en räddhågad laglös nation. Ingen gör nåt, trots att det är mycket enkelt. Alla människor ska informeras om vad som händer den som begår brott. Om s.k. fotbollsfans förstör restauranger och butiker och angriper poliser så lagförs huliganerna, tas ur cirkulation och inskolas i samhället. Man plockar hela tiden bort ledarna och talar svansarna tillrätta. Huliganer ska inte bara bussas från platsen utan att behöva ta sitt ansvar. Fotbollsåskådarna kan hur enkelt som helst fixa problemet och få bort gangsterna, nämligen genom att inte gå på fotboll till problemet är löst. Då kommer klubbarna att inse sitt ansvar och lösa huliganproblemet på några spelomgångar!

Har då klubbarna ansvar? Ja, naturligtvis. AIK, med UEFA- och FIFA-pampen Lennart Johansson i spetsen i årtionden, sanktionerar en supporterklubb som heter Black Army. Tygellösa våldsinspirerade ungdomar uppmuntras av ett namn som för tankarna till  terroristgrupper. Som om inte det räckte så har klubbarna s.k. stödtrupper. AIK:s heter Firman Boys, Djurgårdens heter Djurgårdens fina grabbar och IFK Göteborgs Wisemen. Så finns det slagsmålsorganisationer för yngre, som YCG, Youth Crew Gothenburg och GU, Gothenburg United. man hör ju varifrån influenserna tas, inte är det från den svenska fotbollshistorien.

För att tjäna pengar har svenska fotbollsklubbar tagit efter utländska recept och placerat dom så kallade supportrarna var för sig i stora grupper på motsatt sida av planen, för att ”skapa stämning”! Med fyrverkerier och bengaliska eldar! Det här har ju ingenting med fotboll att göra. Bråkstakar har bara valt den sporten för att den är stor och får uppmärksamhet. Och dumma fotbollsspelare, mångmiljonärer många av dom, tackar efter matcherna dessa supportrar som känner sin makt öka. Att samla människor i stora grupper uppammar masshysterimentalitet, det har man vetat i evigheter. När jag gick på fotboll på 1950- och 1960-talet så stod vi blandade huller om buller, IFK:are, ÖIS:are, GAIS:are och AIK:are och alla andra utan att på minsta vis bli ovänner. Vi gick dit för att se bra fotboll, oavsett vem som vann. Återinför det systemet så rensas dom bort från supporterklubbarna, dom som inte gillar fotboll utan som bara vill bråka. Vi kompisar som gick dit höll ju på olika lag – skulle vi inte vara tillsammans under matchen då? 

 

KVINNLIGT – MANLIGT

Ju äldre jag blir desto mer ser jag hur stor skillnaden är mellan män och kvinnor. Jag blev feminist långt innan jag började skolan. Då hade jag för länge sen sett att mannen var en opålitlig ansvarslös kvinnomisshandlande suput. Det vimlade av sådana i min släkt. Alla kvinnor i släkten har i alla tider bakåt varit skötsamma, uppoffrande, arbetsamma, pålitliga. Och alla har tagit hand om sina barn trots fulla män, skilsmässor och dåliga tider. Jag har själv upplevt allt detta. Det är inte kvinnor som startar krig, det är inte kvinnor som våldtar. Av kriminaliteten står män för 90 %. Mannen är en dödare som kom till för att skaffa byte och mat till familjen och försvara den. Kvinnan har alltid gjort allt för att barnen ska överleva. Mannen dödar barn med gott humör! Studera alla krig! Bombflygare som mördar urskillningslöst från luften t.ex. Och kallar sig själva hjältar.

KYRKAN OCH KYRKOR

Svenska kyrkan och dess kyrkobyggnader.

Tredje gången gillt för dom svenska kyrkorna? Eller försvinner dom?

På 1500-talet kom Gustaf Vasa som förbjöd katolska kyrkan med kloster och allt i Sverige och rövade alla dess rikedomar.

På 17oo- och 1800-talet kom en massa galna präster som rev och byggde alldeles för stort.

Och nu  förfaller dom gamla kyrkorna, det förnämliga kulturarvet.

Örja kyrka blir dock bostad för en krona. Dennis Toth slog till. Egen kyrkogård. Bra! Då överlever i alla fall den.

KÄRLEK

Kärlek och förälskelse är äkta känslor, dom finaste som finns, men äktenskapet är och förblir en affärsuppgörelse. Så är det över hela världen har så varit i alla tider. Vad göra åt det?

KÄRNKRAFTSFRÅGAN

Se också om Fukushima under Miljö på förstasidan: No Cause for Alarm!

Titanic-syndromet stävar vidare på det radioaktiva jonhavets röntgenvågor. Gfk, Growth from Knowlege, presenterade 2011 en undersökning som visade att 58 % av svenskarna vill ha kärnkraft! Detta EFTER Fukushima! Obegripligt! Alla människor VET ju nu att kärnkraften är livsfarlig! Kvinnor är som vanligt klokare än män: 46 % är för kärnkraft, av männen är  71 % för.

Kraftverken kan haverera och släppa ut radioaktivt avfall, avfallet är farligt i tusentals år, och vad kärnkraftsverken producerar med sitt miljardtals år gamla uran är värme – i en överhettad atmosfär! Ingen av människan uppfunnen teknik är 100-procentigt säker. Havererar ett kärnkraftverk så kan människor inte bo i närområdet på hundratals år. Ringhals är med sina fyra reaktorer Nordens största kraftverk och producerar 20 % av Sveriges el. Det ligger två mil norr om Varberg och sex mil söder om Göteborg. Havererar Ringhals så blir den delen av västkusten obeboeligt.

Alltså:

 1. Kärnkraftverk är radioaktiva.
 2. Kärnkraftverk kan haverera och sprida ut radioaktivitet.
 3. Kärnkraftverk producerar el och radioaktivt avfall. Avfallet är radioaktivt i tusentals år och måste förvaras under bevakning – i tusentals år! Vi vet ju att dom flesta faraonernas gravar plundrades, trots att dom var gömda långt nere i berget. Kärnkraftverkens radioaktiva avfall kommer alltid att vara åtkomligt för människor och naturkatastrofer. Ingen kan garantera säker förvaring i tusentals år. Det begriper var och en.

KÄRNKRAFTSOMRÖSTNINGEN

I Sverige hölls 23 mars 1980 en omröstning om kärnkraftens vara eller inte vara, efter att kärnkraftverket i Harrisburg, Pennsylvania, USA, havererat året innan. Tre linjer erbjöds väljarna, varav inget förordade omedelbart stopp.

Linjerna 1, moderaternas, och 2, socialdemokraterna och folkpartiet, var typiska politikerförslag med samma text på valsedelns framsida som sa att driftstid och ekonomi skulle bestämma avvecklingstiden av dom sex kärnkraftsreaktorerna som var i drift och dom sex som skulle sättas igång.

Linje 3 företräddes av Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som då hette Kristen Demokratisk Samling. Dom sex reaktorerna skulle avvecklas inom tio år, och dom andra sex skulle inte startas. Ett klart och tydligt förslag.

Linje 2 vann mycket knappt med 1.869.344 röster = 39,12 %.

Linje 3 förlorade lika knappt med 1.846.911 röster = 38,65 %.

Linje 1 fick 904.968 röster = 18,94 %.

Nu år 2012 är tio reaktorer i drift sedan Barsebäcks två reaktorer stängts, 1999 respektive 2005. Om någon händelsevis skulle tro att kärnkraft är miljövänlig så kan meddelas att bortröjandet av Barsebäcks kärnkraftsverk ska börja 2020, ta sju år och det beräknas kosta 3,3 miljarder kronor i 2005 års penningvärde, 5,7 miljarder i 2025 år penningvärde.

Kvar är alltså Forsmarks tre reaktorer, Oskarshamns tre och Ringhals fyra reaktorer. 

Titanicsyndromet lever – drömmen om den ofelbara tekniken!

LÄRARE

En lärare är färdigutbildad och kommer ut i skolan vid ungefär 25 års ålder, och ska alltså vara entusiastisk pedagog och uppfostrare i 40 år! Lika alert vid 64 som vid 25! Naturligtvis helt omöjligt. Men lärarna kan göra lika goda insatser under alla år, om dom är rådgivare i sina ämnen och hjälper elever tillrätta i studierna. Ordning och disciplin får andra ordna. Då kan en 90-årig lärare, eller äldre, vara en stor tillgång – det finns ingen åldersgräns för kunskap! Att slänga duktiga lärare på sophögen för att dom råkar fylla 65 år är horribelt! En ämneslärare kan jobba hur lite den vill, bara den jobbar – den kan göra en stor insats i alla fall.

MANNEN

Se också KRIG

Skillnaden mellan kvinnor och män diskuteras ständigt och jämt. Sanningen är att kvinnan är överlägsen mannen, och det är bevisat på en sekund genom följande frågor: Hur många människor har män dödat dom senaste tvåtusen åren? Och hur många människor har kvinnor dödat? Hur många kvinnor har män våldtagit? Hur många män har kvinnor våldtagit? Hur många barn har män övergivit? Hur många barn har kvinnor övergivit? Svaret är givetvis att mannen har dödat, våldtagit och övergivit ett oräkneligt antal miljoner människor, och kvinnor ett knappt räkneligt antal. Hur kommer sig detta?

I tidernas och flockvarelsen människans gryning var mannen jägare, alltså en dödare, och kvinnan födande, skapande och bekyddande. För att skaffa mat och försvara familjen mot djur och andra människor föddes mannen med förmågan och driften att döda. Den var nödvändig, och det är den driften som sedan av flockledare utnyttjats för att föra krig. Soldaterna i krig, som t.ex. Första och Andra världskriget, var tonåringar, ofta 18-19 år gamla. Äldre män blir förståndigare, men det tar tid; kvinnan är det redan från början.  Mannen passar alltså inte in i det moderna pacificerade samhället, det som går ut på att vi ska leva i fredlig samexistens. Kvinnan har alltid levt så, mannen aldrig. Att världen är mansstyrd beror på att han tagit makten med våld, inte bara över  fredliga kvinnor, utan även över andra män.

Enda lösningen på detta problem är att kvinnorna tar makten och uppfostrar sina söner till pacifister.

MILJONPROGRAMMET

OCH

NORRMALMSREGLERINGEN

Miljonprogrammet 1965-75 i hela Sverige och Norrmalmsregleringen 1952-89 i Stockholm var en gigantisk konspiration mot medborgarna under 1900-talet för att ge politikerna makt och – trodde dom – ära. Miljonprogrammet gick ut på att bygga en miljon bostäder. Men samtidigt revs 350.000 bostäder och någon miljon människor miste sina hem – mitt i bostadskrisen! Medvetet hade politikernat låtit hus stå och förfalla, i akt och mening att driva dom boende från deras hem – och låta byggmästare och andra inblandade tjäna storkovan på människors nöd! Politikerna fraterniserade med kapitalet och slickade i sig berömmet från fackföreningarna vars medlemmar utförde vandaliseringen mot god betalning!

Bostäderna som revs var ofta små och billiga – just sådana som studenter och pensionärer och många andra behöver i dag! Men, dom är borta för alltid! Billiga bostäder kommer aldrig att kunna byggas; framtidens pensionärer kommer att förvandlas till bidragstagare eftersom det inte kommer att finnas några pengar till höjda pensioner.

Dom gamla omoderna bostäderna, ofta 25-30 kvadratmeter, hade med enkelhet kunnat förses med varmvatten, toalett, isolerande fönster och vad som var nödvändigt. Precis det gjorde jag med min sommarstuga, och det var ingen match. 

 Se PENSIONER.


MJÖLK

Det är något märkligt med mjölken. Den ska säljas pastöriserad i butik. Varför i herrans namn bara där? Varför kan den inte pastöriseras på gården där den produceras? Då skulle vi kanske få tillbaka mjölkbönder där människor bor och slippa en massa miljöförstörande och tidsförlorande transporter. Pastöriseringsapparater skulle vem som helst kunna ha hemma – det är ju bara att tillverka en sådan i form av en mikrovågsugnsliknande tingest. När jag bodde på landet på 50-talet så cyklade vi alltid till bonden och hämtade mjölken som stod i en liten plåtflaska i ett utrymme på gården.


MOBBNING I SKOLAN

Alla som har haft med skolor att göra vet att dom största mobbarna där är lärarna! Dom mobbar varandra och dom mobbar eleverna. Inte alla lärare, självklart, men alltför många. Varför får sådana lärare vara kvar?

MOMS

Se FÖRETAG

Momsen är ett gift i Sveriges ekonomi! Som missgynnar dom med lägst inkomster, eftersom dom betalar störst andel av inkomsten. Den deklareras varje månad, varje kvartal eller en gång om året – vilket betyder att staten räntefritt (!) lånar enorma summor! Pengar som behövs i företagarnas rörelse.

Omsättningsskatten, omsen, infördes 1960 och var då 4 %. Den höjde successivt till 10 %, och när mervärdesskatten, momsen, infördes 1 januari 1969 började den på 10 %, för att nu 2012 vara 25 % på det mesta, 12 % på mat och 6 % på böcker. Naturligtvis ett totalt vrickat system! 

En konsumtionsskatt, Allmänna omsättningsskatten, oms, fanns redan 1941-46 och var då i huvudsak 5 %. Men på lyxvaror som guldsmedsartiklar, radiogrammofoner, kikare, kameror, äkta mattor och diverse skinn- och lädervaror var den 20 %. Det tog alltså bara 14 år så var skattehöjarkarusellen igång igen. Bidragen måste ju finansieras! Vilket vi alltså gjorde själva genom höjda skatter…  Genialt?

När momsen ersatte omsen 1969 sas det från statligt håll att det geniala med momsen var att den var avdragbar i alla led, så att bara slutkonsumenten skulle betala moms till statskassan. Då behövde man inte veta vem som var slutkonsument, eftersom alla fick betala. Men den som inte får tillbaka momsen för att den inte är näringsidkare, den är ju slutkonsument! Vari ligger svårigheten? Ja, och så skulle det nya systemet minska möjligheten att fuska. Men tillbakabetalningen till näringsidkare kontrolleras väldigt dåligt. Jag kände en som exporterade tomma containrar som inte fanns, och levde gott på den momsen han s.a.s. fick tillbaka. Nä, momsen är ett statsbedrägeri! Den höjdes till 25 % för att det är så lätt att fuska, så staten kompenserade sig för den förlusten.

Fråga: Varför överhuvudtaget betala in moms i alla led? Det är väl bara att kvitta momsen i alla led, utom det sista? Vilket också skulle spara en massa byråkrati och därigenom pengar för skattebetalarna.

Momsen är alltså lika orättvis som källskatten, som visserligen är progressiv och ökar vid högre inkomst, men samtidigt kan den som tjänar mycket dra av hur mycket som helst,. Och t.o.m. nolltaxera – alltså inte betala någon skatt alls! För att få ett rättvist skattesystem så måste avdragen bort,  dom gynnar bara höginkomsttagarna.

MOMS OCH MIKROKREDITER

Mikrokrediter till kvinnor i t.ex. Bangladesh och Indien är MYCKET bra! Frågan är bara varför det är så in i helvete omöjligt för en hederlig människa som inte har några betalningsanmärkningar är förmögen eller äger hus att få låna en enda krona för att betala inköpta varor till sitt företag!!! Jag har på tio år inte fått låna ett enda gammaldags öre av bankerna för att betala böcker mitt förlag gjort. Det brukar handla om en kvarts miljon varje gång: 200.000 kr till tryckeriet + 50.000 kr i räntefritt lån till staten i tre månader. Momsen på böcker för tryckeritjänster är 25 %, men bokmomsen är bara 6 %, så även om jag skulle sälja alla böckerna samma dag jag köper dom så måste jag i alla fall ligga ute med 19 % i tre månader. Till detta får jag inte låna en enda krona, för jag tjänar inte 120.000 kr om året, eller 110.000 kr säger någon bank. Jag kan inte ta ut  en sån stor lön, eftersom alla pengar går åt till att driva förlaget. ALMI? Jo, jag har vände mig dit, för det ska man ju enligt den statliga propagandan, och fick det något ovänliga svaret:

”Du förstår att för att få låna pengar här så måste du ha ett banklån först, sen kan du få låna lika mycket här, om vi godkänner din ansökan sedan du fyllt i ett antal formulär och gjort upp en affärsplan.”

Tack, ALMI!

Jag kan ju passa på att rätta till en felaktig information som Skatteverket envist höll fast vid i många år, men till slut insåg var fel. Att trycka böcker i Sverige är ett dyrt äventyr. För att gynna svensk företagsamhet så tryckte och band jag böckerna inom landet i ett total år, tills det fungerade för dåligt och blev för dyrt. I mina spår ligger väl lika många konkursade tryckerier som dagstidningar jag jobbat på och för, som Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och Arbetet.

Alltså, innan jag började trycka böcker utomlands frågade jag Riksskatteverket hur jag skulle göra med momsen, för i utlandet läggs ingen moms på mina fakturor. ”Du ska betala momsen direkt hit till Riksskatteverket.” – ”Bokmomsen sex procent, alltså?” – ”Nä, du betalar 25 % för tryckeritjänster.” – ”Det måste vara fel, men okey, då.” Så jag betalde in och fick tillbaka. Vid varje samtal med Skatteverket, som det heter sedan 2004, ställde jag samma fråga. Tills en trevlig dam tog reda på hur det verkligen förhöll sig: ”Nä, du betalar inte in något, du bara kvittar ut- och ingående moms på momsdeklarationsblanketten.”

Tack. Skatteverket!

MONARKI

Felet med den svenska monarkin är att den är ärftlig, inte att den finns. Monarki är en svensk tradition sen hedenhös, så naturligtvis ska vi behålla den. Monarken väljs tills vidare, och när folket inte vill ha den längre så väljs en ny. Och det görs inom ett par veckor, eller så. Ingen kampanj – den som propagerar för sig själv diskvalificeras. Vill folk välja en Bernadotte, så gärna för mig. Men vi slipper ju hela kungahussvansen som hänger efter monarken. Inga prinsessor eller prinsar. Bara drottning eller kung.

Att införa republik med president är ju löjligt! Det blir ytterligare en reträttpost för odugliga politiker, som t.ex. landshövdingeriet. Och president­valskampanjer där beskäftiga självgoda partigängare berömmer sig själva. 

MOTBOKEN

Myt 1: Den snälla staten införde motboken för att hindra männen från att supa.

Det finns ingen anledning att tro att motboken och Brattsystemet infördes av nykterhetsskäl. Ivan Bratt köpte upp spritfirmor och skapade på så sätt ett spritmonopol. Det kunde ske genom att han gjorde upp med finansministrarna om att staten skulle få vinsten. Opolitiske Axel Vennersten införde statens monopol på tobak 1915 när AB Svenska Tobaksmonopolet startade, och en extra spritskatt 1916. Detta för att Sveriges ekonomi under Första världskriget var urusel. Han efterträddes i mars 1917 av Conrad Carlesson som i oktober efterträddes av Hjalmar Branting. Motboken infördes i juni 1917 och 17 oktober bildades AB Spritcentralen, två dagar innan Carlesson avgick tillsammans med högerregeringen Swartz. Sveriges finanser var urusla. Bratt betalde in vinsten på 5 miljoner kronor, vilket var nära 10 % av statsbudgeten. 

Socialdemokraten Branting efterträddes som finansminister av partikollegan skomakare Thorsson som var finansminister i tre omgångar 1918–25. Sverige hade alltså fyra finansministrar 1917!

Fredrik Vilhelm Thorsson 1925,  strax efter Branting som då varit statsminister i tre omgångar 1920–25.

Vem tror att förstatligandet av tobaks- och alkoholförsäljningen infördes av något annan  skäl än att staten behövde pengar? Det var ju genialt – ju mer männen rökte och söp desto rikare blev staten! Att spritmonopolet inte alls hindrade missbrukare från att dricka vet jag med säkerhet, för i min släkt vimlade det av alkoholister under Brattsystemet. Hembränningen kom ingen åt – det hade jag också i släkten! Mitt i stan i Göteborg! Apparaten hyrdes ut till hugade spekulanter och barnen bar dit den. Och hade man ingen apparat så gick man ner till hamnen och köpte sprit på båtarna. Och hamnar fanns det gott om längs Sveriges 240 mil lång kust.  Så enkelt var det att bli full under Motbokens glada dagar! Detta visste Staten – här gällde det bara att kamma in vinster.

Myt 2: Svenska folket höll på att supa ihjäl sig i slutet på 1800-talet. Men räddades av motboken och Brattsystemet 1917.

Kan det vara möjligt? Att Sverige höll på att gå under på grund av spriten? Söp kvinnorna? Eller var det männen som var folket? Söp alla män? Och räddades i så fall suputerna från att supa ihjäl sig – av motboken?

Motboken innebar inte spritförbud. Sprit fick legalt köpas genom AB Vin- och Spritcentralen, vars chef händelsevis dr Ivan Bratt himself blev, och på krogen. Illegalt kunde det köpas överallt av t.ex. smugglare och hembrännare. Och naturligtvis av dom som inte drack upp sin ranson.

Varför infördes då motboken och statligt spritmonopol?

Svar: Brattsystemet byggde på tre punkter: Avskaffande av privata vinstintressen i alkoholhanteringen, nykterhetsvård och kontrollerad försäljning till den enskilde individen.

Det gällde alltså pengar. Staten ville lägga beslag på privata vinster. Det hade inget med nykterhetspolitik att göra. Men många trodde naturligtvis det. För visst söps det! Både före och efter 1917. Kvinnor och barn fortsatte att lida och misshandlas både före och efter 1917 och 1955, när motbokssystemet upphörde. Året efter dog också dr Bratt. Kanske utan att förstå att han bara hade varit ett redskap för cyniska politiker som ville få mer makt genom att bestämma över mer pengar. På barns, kvinnors och alkoholisters bekostnad.

MOTORCYKELGÄNG

KRIMINELLA MOTORCYKELGÄNG

Ska man skratta eller gråta åt själva begreppet? Polisen och politikerna talar hela tiden om dessa kriminella motorcykelgäng. Hur kan det finnas sådan? Om dom är kriminella ska dom väl buras in? Annars får man sluta använda begreppet.

Dom finns i Sverige för att polisen släppte in dom i Sverige, lät dom etablera sig här och uppmuntrade deras beteende! När dessa motorcykelintresserade demonstrerade mot hjälmförbudet och alltså körde olagligt utan hjälm, så accepterade polisen det med motiveringen att demonstrationsrätten gick före i det här fallet! Inte konstigt att dessa killar har som hobby att skratta åt poliser!

Man vet vilka dom är och att dom är kriminella. Det sägs också att en hel drös av dessa MC-åkare helt olagligt är förtidspensionerade eller sjukskrivna. Man vet var dom finns – då är det väl bara att åka ut och sy in dom! 

NORDISKA RÅDET

och

NORDISKA MINISTERRÅDET

??????????

Egentligen räcker det väl med frågetecken, för när uträttades dessa institutioner något över huvud taget? Nordens 25 miljoner invånare betalar årligen en dryg miljard kronor för att politiker ska ha denna tillflyktsort.

Men, dom kan göra en bra sak: Se till att alla nordbor kan se alla nordiska länders TV-kanaler GRATIS! Det är ju en självklarhet!

PENSIONERNA

Att svenska folket blivit lurat på sina egna inarbetade pensionspengar inser väl alla vid det här laget. Lurendrejeriet från staten och politikerna har skett i flera steg:

 1. Införandet av ATP-systemet som byggde på ständig tillväxt där den arbetande generationen betalade pensionerna för pensionärerna. Dessutom sattes ett tak på fem basbelopp, vilket gjorde att den som arbetade och tjänade mer inte fick pension i förhållande till lönen.
 2. ATP röstades fram i både 1:a och 2:a kammaren 1958, infördes 1960 och den första utbetalningen skedde 1963. Sedan sattes den ur spel genom tre försämrande ingrepp:
  1. Fjärde semesterveckan infördes
  2. Femdagarsveckan infördes i flera steg 1967–73: Fem dagars arbete ger mindre produktion än sex dagars arbete.
  3. Pensionsåldern sänktes 1976 från 67 till 65 års ålder. Den verkliga pensionsåldern är bara 59 år! Och vi börjar arbeta allt senare; den genomsnittliga inträdesåldern för kvinnor år 2003  var 23 år, för män 21. Om dom ska pensioneras vid 58 så har dom drygt 30 år på sig att tjäna in sin pension som ska räcka i bortåt 30 år! Vem som helst kan räkna ut att det inte går!
 1. ATP-systemet skrotades 1994 och ett system baserat på livsinkomst infördes, gällande för födda 1954 och senare. Eftersom dom som föddes före 1954 inte får sin pension beräknad på dom 15 bästa åren av 30, så infördes en särskild garantiregel där pensionen beräknas på ATP-poäng intjänade t.o.m. 1994.
 2. Dessutom bestämdes att människor ska spekulera i fonder med sina pensionsandelar! Hjälp! Staten ska garantera pensionen, och därmed basta! Varför begränsar staten pensionsinbetalningarna till det statliga pensionssystemet för att i stället hänvisa till vinstgivande bankers och försäkringsbolags pensionsförsäkringar? Låt oss få betala in hur mycket vi vill till det statliga pensionssystemet för att få en bra pension så småningom. Inför ett statligt pensionssparande liknande premieobligationerna; pengarna står kvar, men en del går tillbaka till pensionsspararna som vinster.


POLITIKERFÖRAKT

Finns det ett politikerförakt i Sverige? Alltså ett allvarligt, djupt rotat förakt för våra folkvalda?

Att politiker är allmänt odugliga och roffar åt sig tycker nog dom flesta. Men föraktar inte.

Såvida dom inte tittar på Anders Wahlgrens förnämliga filmer om den vansinniga vandaliseringen av svenska städer.

NYKTER ALKOHOLIST

Nykter alkoholist är det finaste man kan vara i Sverige. Alkoholist är fult att vara, att supa ännu värre, att inte kunna hantera spriten, men just nykter alkoholist är fint. Att bara vara nykter är förkastligt och suspekt

                                     

PSYKIATRIREFORMEN

Det elakaste svenska politiker, underblåsta av mediefolk, gjort mot sitt folk var att genomföra Psykiatrireformen 1995 och därmed kasta ut sjuka människor från gemenskap och trygghet till ensamhet och otrygghet.

RELIGIONER

Varför finns religioner? Är människan en varelse som vill tro på det som ger mening med livet? Kanske är det så. Men varför finns religioner, alltså ofta hierarkiskt uppbyggda organisationer? Att människor tror på gudar är ju deras ensak, men varför finns en ledare, ofta en man, i toppen?

Kan det tänkas att religioner är till för att fördumma och förslava människor och få kvinnor att föda så många soldater som möjligt för att en liten överklass ska få leva ett liv i överflöd? Dom toppstyrda religionerna är i så fall militärt betingade. Skräddarsydda för att folk ska hålla sig i herrans tukt och förmaning, uthärda och lida i det jordiska livet för att efter döden få komma till ett evigt paradis! Gå i döden för överheten! Vid krig står religiösa företrädare och välsignar soldaterna, men går själva inte ut i striden och riskerar livet. Påven i Rom anser sig ha rätt – gudomlig! – att bestämma över alla kvinnors sexualitet och barnafödande! Hur kan det stå en enda kvinna på Piazza di San Pietro och hylla denne elake storhetsvansinnige gubbe?

SAMER, RENAR OCH ROVDJUR

När jag började skriva om rovdjurens framtid i Sverige – den vilda naturen kan bli landets största ekonomiska tillgång i framtiden! –  så ville jag bara reda ut hur rovdjuren ska kunna överleva. Det gäller varg, björn, järv, lo, räv, örn o.s.v. Snart hamnade jag, naturligtvis, mitt i samedebatten.

Ska vi ha rovdjur i Sverige?

Ingen politiker har vågat ta i den svenska rovdjursfrågan. Om vi ska ha rovdjur så får vi bestämma det. Enkelt. Och dom som dödar rovdjur ska straffas för det.

Samerna är drygt 20.000, varav ungefär 2.500 är renskötare. Renskötselrätten gäller 30 % av Sveriges yta och det finns ungefär en kvarts miljon renar. Några tusen människor har ensamrätt på en tredjedel av Sveriges yta när det gäller renskötsel.

Vi tittar på ämnet.

Men först måste jag säga att jag är mycket förvånad över att det överhuvudtaget finns en konflikt mellan samer och vildmarks- och vargbevarare. Sveriges kanske viktigaste framtida resurs när det gäller jobb och ekonomi är kanske naturen och vildmarken. Naturligtvis ska alla djur och växter som hör hemma i Skandinavien få finnas där. Tillsammans med samerna som också hör hemma där. Samer, wild life och rennäring – ett oslagbart turistkoncept.

Jag bryr mig inte om vem som kom först till Norden efter istiden för tio tusen år sedan. Om det var förfäderna till dom 20.000 som i dag kallas samer, eller till dom nio miljoner som i dag inte kallas samer. Who cares? Anser samerna det vara viktigt att deras förfäder var här först så är det ju bara att bevisa det.

Men vad ger samerna rätt att ha privilegier som andra svenska medborgare inte har? Att dom driver renskötsel? Vad har det med saken att göra? När jag läser vad samerna själva skriver så har renskötseln i sin nuvarande form och storlek bara existerat i något femtital år! Dessförinnan var samerna jägare och fiskare som hade något dussin renar för mjölk och kött och som dragare. 

Dessa uppgifter kommer från Sametinget:

”För varje dokumenterad järv- och loföryngring ersätts samebyn med 200 000 kronor. Regelbunden förekomst av järv och lo ersätts med 70 000 kronor. Tillfällig förekomst ersätts med 35 000 kronor. Föryngring av varg inom en samebys betesområde ersätts med 500 000 kronor. En vargföryngring ger större skador och vargen har ett högre ”naturvårdsvärde” än järv och lo. Regelbunden förekomst av varg ersätts med 50 000 kronor medan tillfällig förekomst ersätts med 25 000 kronor. För björn och kungsörn gäller en arealbaserad ersättning som utgår ifrån storleken på samebyns barmarksbete. Förekomst av björn ersätts med totalt 1,5 miljoner och örn med 1 miljon kronor.”

Låter det här vettigt?

Samerna vill att svenska staten ska be dom om ursäkt för att dom behandlats illa under århundraden. Precis som alla andra undersåtar behandlats illa av överheten, som torpare, drängar, soldater, statare. Hela svenska folket ska naturligtvis bes om ursäkt av svenska staten, d.v.s. av sig själva.

Sameminister Annika Åhnberg bad samerna om ursäkt 1998, men det räcker inte.

Australiska staten bad ursprungsbefolkningen aboriginerna om ursäkt 2008. Romarnas ättlingar ska be alla Medelhavsmänniskor om ursäkt, inklusive judarna som drevs ut från det nuvarande Israel, och judarna ska be palestinierna om ursäkt. Naturligtvis ska också Attilas och hans hunners ättlingar be östra Europas invånare om ursäkt. Likaså ska Djingis Kahn och hans ättlingar be alla kineser om ursäkt. Vikingarnas ättlingar, kanske jag, ska be stora delar av Europas befolkning, och kanske en del amerikaner, om ursäkt.  Amerikaner från alla håll ska be urinvånarna, som vi kallar indianer, om ursäkt, och – europeerna ska be hela världen om ursäkt för kolonialismen!

Samerna skulle kunna tjäna mycket pengar och skapa många jobb genom att låta vilddjursfaunan blomstra!

SCANIA

Måndagen 3 mars 2008 sålde Wallenbergs Investor svenska Scania till tyska Volkswagen. Därmed fortsätter Sveriges suicidala utveckling. Sverige var länge beryktat för att ha en stor självmordsfrekvens. Det var helt felaktigt när det gällde dom enskilda medborgarna, men inte när det gäller hela nationen – det tar långsamt död på sig som välfärdsnation. Politiker, t.ex. Leif Pagrotsky,  säger att vi ska vara glada för att Sverige har så bra företag att dom är begärliga byten för andra länder. Men, ägande ger styrka. Nu är många av Sveriges största företag i utländska händer, på en rörlig global och hänsynslös marknad. Att ingen utländsk ägare bryr sig om svenska jobb är inte så konstigt, men att inte heller svenska ägare svenska aktieägare, svenska politiker eller fackföreningar gör det är obegripligt! 

Verkstadsklubbens ordförande på Scania i Södertälje, Johan Järvklo, sa på försäljningsmåndagen 3 mars 2008 i Dagens eko: ”Det känns ganska odramatiskt. Dom erfarenheter vi har utav Volkswagen det är att i dom företagen dom är med så utvecklar dom företaget på ett bra sätt.” Där rök ytterligare ett företag till utlandet. Nu vet vi hur det gick med USA; alltså GM & Saab och Ford & Volvo Personvagnar. Och nu tror vi på Kina…

Sverige ska naturligtvis äga så många som möjligt av dom produktionsmedel som skapas och verkar i Sverige, inte av chauvinistiska storsvenska skäl, utan helt enkelt för att alla människor i Sverige ska säkras arbete och ett värdigt liv. Makten över det kan man inte lämna över till människor i andra länder som bara ser ägandet som en, ofta kortsiktig, penningplacering, och som i det långa loppet i första hand värnar om sysselsättningen i det egna landet. Vi måste alla ta ansvar för att det finns jobb för alla i Sverige. Wallenbergarna har i affären Scania visat mycket dåligt omdöme. Och orsaken till att Wallenbergarna Investor sålde Scania till Volkswagen var inte alls, som sas, att tyskarna redan ägde aktier. För dom aktierna hade tyskarna inte köpt förrän år 2000; sedan Saab-Scania upphört 1995 och Wallenbergarna placerat Scania på börsen 1996, köpte Volkswagen 34 % av rösterna och 17,7 % av kapitalet. Försäljningen var alltså planerad sedan länge. Wallenbergarna sålde Saab till General Motors 1990 och introducerade alltså Scania på börsen 1996. Scania var inte inte en långsiktig placering, utan en långsiktig planering.

SKOLAN

Sveriges försummade sorgebarn

Den största skadan politiker och fackföreningar gjort för ungdomar var när dom införde femdagarsveckan. Varför då, undrar kanske någon? Jo, det förklarade en lärare för oss lyckliga skolbarn då: ”Ni tycker det är bra nu, men ni ska tänka på att det ni lär er på nära fem dagar nu måste ni lära er på fyra sedan. Klarar ni det?” Vad vi inte heller tänkte på var att det var den bästa dagen som togs bort! Vi älskade lördagarna och längtade dit! Inget av oss barn ville vara ledig på lördagarna! Lördagen var belöningen för veckans slit. Vi gick bara halva dan, fick efterrätt i stället för vanlig mat i bamba (barnbespisningen i Göteborg)  och dagen avslutades med roliga timmen! Så gick man hem och hade större delen av dagen kvar att leka på och sparka boll eller åka till landet. Underbart! Denna dag tog elaka, okunniga egoistiska vuxna bort bara för att dom själva ville vara lediga på lördagarna.

När vuxna anställda blev lediga på lördagarna och minskade arbetsveckan från 45 timmar till 40, genom att höja produktionen (?), så miste skoleleverna nära fyra timmars lärarledd undervisning – i veckan! Det blir på 40 veckors undervisning 160 timmar färre lärarledd undervisning – som inte på något sett har kunnat kompenseras genom högre produktion! När femdagarsveckan införts 1967  hajade tydligen någon problemet och la till den 40:e veckan med 36 skoltimmar! Antalet förlorade timmar 1967 på 39 skolveckor var alltså 156. Så la man 1968 på en 30-timmarsvecka så att det förlorade antalet minskade till 126 timmar om året. Jag talar här om timmar à 60 minuter. Antalet lektioner var sju på vardagar och fyra på lördagar. Skoltiden på Vasa h.a.l. 1962-63 var 8.15-15.10 på vardagar inklusive frukostrast, och 8.15-11.35 på lördagar, då vi efteråt, s.a.s. (åt efterrätt efteråt). 

Politikerna och fackföreningarna tog alltså ifrån oss den bästa dan! Inga föräldrar protesterade – dom ville naturligtvis dra med sig ungarna till den nybyggda sommarstugan, eller ut med den nyinköpta bilen eller den nya båten redan på fredag kväll. Alla vuxna får ta på sig denna katastrof för barnen. Ändå hade det varit enkelt att fixa så att sexdagarsveckan bestod i skolan. Handeln med sina butiker fortsatte att ha öppet sex dagar, så fick dom anställda en annan ledig dag i stället för lördagen. Så nog hade det gått att fixa.

Dom lediga lördagarna i skolan gjordes inte för eleverna utan enbart för dom vuxna. Sverige är ett barnfientligt land, det är bara att konstatera. Dagis som kollektiv barnförvaring är ytterligare ett exempel.

DEN MODERNA SKOLAN

Hur ska skolan så ut, då? I dag kan vi lära oss vad som helst när som helst via Internet. Men för att vi ska vara säkra på att ungdomar lär sig vad dom behöver, och inte gör ofog, så måste dom gå i skola. Låt den vara öppen året runt 08–20, med lärarledda lektioner 11–15. Övriga timmar finns lärare tillhands som vägledare. Det finns alltså tid för studier både för morgon- och kvällspigga, och för alla som inte har någon studiero hemma. Att fortfarande i dessa kvällssena tider jaga upp barn tidigt på morgnarna är misshandel! 

Betyg

Betygen är arbetsredskap under studietiden, ett kvitto på vad man presterat. Inget mer. Att någon skulle ta illa vid sig av själva betyget, en bokstav eller siffra på ett papper, hörde jag aldrig talas om under min långa studietid. Om någon tog illa vid sig så var det i så fall det dåliga studieresultatet, att man inte presterat bättre. Men det som många verkligen tagit illa vid sig av har varit det totalt orättvisa intagningssystemet till högre utbildning!

Intagning till högre utbildning

Man ska testas in till högre utbildning, inte tas in på betyg. Och det beror inte på att betygen i sig kan vara orättvisa, vilket dom ju kan, utan på att elever favoriseras som kommer från studievan miljö och med föräldrar som vet hur man får höga betyg.

När jag kom in på Journalisthögskolan 1969 så hade vi testats för att ett urval skulle göras. Då fanns skolan i Stockholm och Göteborg, och det kom in 60 varje termin i vardera staden, alltså 240 om året. Testerna var omfattande och betydligt mer rättvisa än betyg. Det som krävdes var studentkompetens, och man fick söka gång på gång tills man kom in eller gav upp. Man kunde alltså förkovra sig mellan testerna. Så kom den borgerliga regeringen som satt 1976-82 och tog bort testförfarandet med hänvisning till att det var för dyrt. Det orättvisa och orättfärdiga intagningsförfarandet med betyg infördes, i stället för att alla intagningar till all högre utbildning skulle ske via tester. När socialdemokraterna kom tillbaka 1982 så återinfördes inte testintagningen till Journalisthögskolorna.

I dag skulle tester med datorhjälp kunna göras mycket rättvisa, utan att någon kan få tag i dom på förhand. Alla tänkbara frågor och uppgifter läggs i en slumpgenerator och tas fram när dom förhoppningsfulla adepterna redan sitter i bänkarna.


SOLDATER

Den svenske soldaten

I skildring efter skildring genom alla tider hyllas den svenske soldatens hjältemod. Exakt så hyllar alla länder sina soldater. Punkt slut.

SPARANDE

Spara och Slösa

När jag gick i skolan på 1950-talet så var Spara och Slösa i Lyckoslanten två flickor varav blonda Spara gjorde allt rätt och satte pengarna på banken och hade tråkigt, medan mörka Slösa gjorde allt fel och aldrig hade några pengar, men hade roligt. Meningen var, får man väl förklara i dag, att Spara var idealet. Vi vet ju hur det gick – inflationen åt upp Sparas banksparande, sedan hon naturligtvis betalt skatt på räntevinsten som lades ovanpå lönen. Slösa hade sina roliga minnen och kanske något guldsmycke som stigit i värde.

I Socialdemokraternas drömsamhälle skulle ingen sticka upp och bli rik, utan glädja sig åt att få mycket för sina skatter. Spara skulle vi, men på banken, så att staten kunde kontrollera och beskatta. Sen kom högermoderate Gösta Bohman och införde fondsparande för allmänheten. Men inte heller han tillät svenska medborgare att spara i det som människor sparat i under årtusenden, en miljövänlig oförstörbar naturprodukt – alltså guld. I många andra länder tilläts det, så rika svenskar köpte guldtackor utomlands och smugglade in. Vanligt folk fick i nåder köpa arbetat guld, som smycken, mynt, tänder och små souvenirtackor. Guldpriset går upp och ner, men guldet har aldrig blivit värdelöst. 

Sverige tvingades avskaffa valutareglering och andra restriktioner i och med EU-inträdet 1995.

Nu för tiden betyder spara och slösa precis vad orden säger – spara i aktier som dom stora aktörerna gör vinster på medan småspararna betalar. Dom köper dyrt och säljer billigt – priserna sätter storaktörerna genom att sälja stora mängder till småspararna när aktierna gått upp, och sedan köpa tillbaka av småspararna när aktierna gått ner, vilket dom gör när stora mängder kommer ut på marknaden. För att få loss kontanter belånar småspararna sina aktier och konsumerar upp pengarna. Bankerna tjänar pengar både på aktieförsäljningarna och  lånen – spara och slösa är en strålande affärsidé! 


SPRÅK

MINORITETSSPRÅK, MODERSMÅL OCH FRÄMMANDE SPRÅK

Språk är det viktigaste att lära sig, och gör man 

För oss som var började skolan 1953 eller senare så talade vi svenska i tio år och började sen med engelska i fjärde klass i folkskolan. Vid tretton blev det tyska i realskolans första klass och vid 15 franska i första ring i gymnasiet. Ett sånt otroligt slöseri med tid! Hade allt skötts rätt så hade vi talat alla dom språken när vi fyllde tio! Det tar bara en sommar för ett barn att lära sig ett språk. Och den som lär sig ett främmande språk tidigt talar det accentfritt.

Det finns massor av sätt att göra det på, en del väldigt sympatiska, som att barnen skickas till olika länder på somrarna och har roligt och lär sig språket helt naturligt utan ansträngning genom att vara tillsammans med andra barn. Det har rika och studievana föräldrar alltid kunnat fixa. 

Från min uppväxt har jag många exempel: När jag precis börjat skolan hade jag en kompis som tillsammans med sina syskon tidvis var i England där deras pappa var sjömanspräst. Kompisen lärde mig en del engelska innan jag började med det i skolan. Senare fick jag en klasskompis som bott med sin familj i USA. Han var en rolig typ som inte på något sätt var nån plugghäst, vilket märktes på betygen, men i engelska hade han stort A, det högsta på den tiden. Och det fick han utan att läsa en enda engelskläxa, medan vi andra pluggade starka verb och glosor och aldrig var i närheten av ett stort A; det enda vi såg var hans.


STATARE

Statarsystemet avskaffades 1945, men det var öppna dörrar som slogs in – det moderna samhället hade redan gjort systemet föråldrat.

SVENSKA AKADEMIEN

Tur man inte är kulturperson, och kompis med nån ständig akademiesekreterare, för då hade man riskerat att hamna i Svenska Akademien. Hade den varit som den borde, alltså rättvis, så hade det ju varit en ära. Men som den nu är, och alltid har varit, så vore det en skam att acceptera ett inval. Varför?

Humor är ingen framträdande egenskap hos Akademien. När jag går igenom samtliga 187 som suttit där sedan 1786 så finner jag – ingen! Om man nu inte tycker att Gunnar Wennerberg är rolig, han med Gluntarna, eller Kristina Lugn. I ett så roligt land som Sverige så borde väl i alla fall hälften av Akademieledamöterna vara humorister.

Här följer som exempel aderton humoristiska kulturpersonligheter som självklart skulle suttit i Svenska Akademien: Hasse Alfredson, Barbro Alving, Fanny Alving, Anna Branting, Sten Broman, Tage Danielsson, Kerstin Dellert, Hatte Furuhagen, Karl Gerhard, Alf Henriksson, Marianne Höök, Astrid Lindgren, Moa Martinson, Birgit Nilsson, Povel Ramel, August Strindberg, Elisabeth Söderström, Evert Taube.


SVENSKSUND

Slaget vid Svensksund 1790 är Sveriges största marina seger någonsin, står det överallt i alla möjliga källor. Av vilka sjöskaslag? Om jag får fråga? Sagoslaget vid Svolder kring år 1000? Slaget vid Helgeå 1025? Som om Sverige var en stor sjöfararnation som åkte runt och hade sjöslag för sig titt och tätt på dom sju världshaven!

Slaget vid Ölands södra udde 1 juni 1676, när regalskeppen Kronan och Svärdet sjönk, förlorade ju Sverige, så det kan inte räknas in. Och inte heller Slaget under Lolland 31 maj–1 juni 1677 eller Slaget vid Köge bukt 1-2 juli 1677 eftersom Sverige även dessa båda.

Att segern vid Svensksund 1790 var större än förlusten vid slaget vid Svensksund året innan är ju klart. Men sen? Om segern vid Svensksund 1790 var den största någonsin, så måste det ju ha förekommit stora svenska sjösegrar tidigare. Vilka?

Så frågan kvarstår: Hur stor var ”Den största segern i svensk sjökrigshistoria”?

Sverige var aldrig och blev aldrig någon stor sjökrigsnation. Vi hade mycket ek och kunde bygga stora krigsskepp med hjälp av utländska skeppsbyggare som nederländaren Henrik Hybertsson som byggde Vasa och engelsmannen Francis Sheldon som byggde Kronan.

Hur kan denne eländige kung Gustaf III hyllas århundrade efter århundrade? Hans förbrytarregims goda rykte är ju lika fabricerat som Gustaf Vasas, ihopknåpat av Peder Swart. 

SVERIGE GÖR UPP MED SITT FÖRFLUTNA

SVERIGES INTERNATIONELLA PRESTIGE

Total likgiltighet inför kvinnlig könsstympning, U-hjälpsbidragspengar till diktatorer, motköp och försäljning av vapen till U-länder och mycket annat ont har Sverige gjort mot U-världen! Det kritiserar inte många. Däremot kritiserar okunniga krigsromantiker Sverige för att inte frivilligt ha gått med i Andra världskriget. Jag är emot krig och vill att alla länder håller sig ifrån det så länge som möjligt. Det gjorde också alla anfallna länder under Andra världskriget – utom Finland, förstås.

En märklig missuppfattning bland svenskar, politiker och andra, är att Sveriges goda anseende, ja, beundran, ute i världen berott på vår välfärd, vårt sociala system, vår arbetsamhet, vår ärlighet, vår rikedom – INTE ALLS! Sveriges respekt ute i världen, bland demokratiska ledare och diktatorer, berodde på vår enorma militära kapacitet! Det är det språket testosteronstinna ledarhannar förstår! Sverige hade efter Andra världskriget, på 1950- och 1960-talet, världens fjärde största flygvapen! Alltså större än t.ex. stormakterna Storbritannien och Frankrike! Bara USA, Sovjetunionen och Israel hade större flygvapen! Dessutom hade Sverige en stor flotta och en stor armé. Därför kunde Sverige stå utanför militära allianser, få en generalsekreterare i FN och vara ett av världens mest trovärdiga länder! Militär styrka! Det på den tiden relativt fattiga Sverige åstadkom det – och hade dessutom i stort sett full sysselsättning! Detta begriper alla, men ingen talar om det. I dag är Sverige ett allt fattigare land med allt större problem – och INGET försvar! Alltså noll anseende ute i världen! Hur kunde det gå så? HYBRIS är svaret. Självgodhet. Brist på självinsikt. Vi tyckte och trodde att vi var ett bättre folk än andra. Vi såg ner på våra grannfolk och förlöjligade dom!

Det finns ingen rättvisa i världen, och inga syndernas straff.

Och inga syndernas förlåtelse…

TORPARE

Dagsverkestorparväsendet upphörde inte förrän 1943 i Sverige! Alltså att torpare som arrende eller del av arrende måste göra dagsverken. I Finland upphörde det 1918 och torpare fick friköpa sina torp. I Sverige har torp, alltså gårdar, som ligger under storgodsen fortfarande inte rätt att bli friköpta, om inte godsägaren vill.

TRANSPORTMAFFIAN

Hur kan detta eländiga oljeeldade giftsamhälle få existera? Med dagens teknik är elbilen – laddad med ström från sol, vind och vatten – det enda tänkbara, någotsånär miljövänliga, alternativet. Varför vill inte stater, politiker och väljare ha elfordon? 

Politiker vill dra in så mycket pengar som möjligt till samhället. Inte i första hand för medborgarnas bästa, utan för att mer pengar ger mer makt. Därför vill politiker absolut inte att folket ska ladda sina bilar med egna svårbeskattade kraftverk. Kraftverken går naturligtvis att beskatta, liksom antalet körda kilometer med bilar. Men allra effektivast är att beskatta bränslet per liter, och höja efter eget skön. Politiker är alltså motståndare till miljövänliga fordon. Kan dom inte tjäna pengar på olja så kan dom det på etanol eller gas, som också är lätta att beskatta.

Finns det andra grupper som inte vill ha miljövänliga elfordon?

Ja, det gör det.

Transportmaffian – och den är MÄKTIG, för den verkar i symbios med staten som ju vill driva in skattepengar. Om fordonen är eldrivna så kan många medborgare få fram strömmen själva. Dom som inte kan det, dom laddar fordonet via elnätet. Där rör sig strömmen med blixtens hastighet och kan skickas ända till Australien på sekunder, om så skulle behövas. Eller hit från Sydamerika om det är gott om el där för tillfället. Detta gillar inte transportmaffian, för transporter över världshaven på stora miljövidriga tankfartyg och på land i tankbilar ger miljarder i vinst – konsumenten betalar! Tankfartyg ger varvsjobb. Sen ska bränslet köras land och rike runt. Ger vinster – konsumenten betalar! Bränslet säljs på tappstationer vilket ger transport- och skattevinster – konsumenten betalar! Och jobb skapas.

Skapar inte eldrift jobb? Jo, självklart! Elkraftindustrin skapar jobb, tjänar pengar och betalar skatt. Tillverkare av elgeneratorer med tillbehör skapar jobb, tjänar pengar och betalar skatt. Det gäller bara att tänka. Och inte som Maria Wetterstrand i Lördagsintervjun 9 februari 2008 som ett mantra upprepade att det var bra för naturen att köra etanolbil, som hon. En explosionsmotor har bara en verkningsgrad på 30-40 %. Resten blir värme. Det gäller också etanolmotorn. Elmotorn har en verkningsgrad på bortåt 90 % om elen kommer från sol-, vind- och vattenkraft. Transportkostnaderna är låga, transporten i elkablar jorden runt är miljövänlig och transportenergiförlusten låg.

Koppla ihop alla jordens länder med elkablar och skicka strömmen dit där den behövs. Överskott finns alltid någonstans.

UTVANDRINGEN TILL NORDAMERIKA

Myten om att en femtedel av Sveriges befolkning emigrerade till Amerika.

Till Nordamerika utvandrade 1851-1931 cirka 1,2 miljoner människor, varav 0,2 miljoner kom tillbaka. Det sägs ständigt att en femtedel av Sveriges befolkning utvandrade; alltså en miljon av fem miljoner invånare som vi var år 1900. Men alla utvandrade inte år 1900. Utvandringen tog ungefär 80 år, alltså tre generationer, om man räknar att en generation är nära 30 år. Sveriges befolkning var 1850 c:a 3 miljoner, och 1930 c:a 6 miljoner. Befolkningen fördubblades alltså under den tid som 20 % skulle ha försvunnit till Amerika! Befolkningen minskade inte något årtionde 1850-1930. Hur kan detta mantra upprepas ideligen, att en femtedel av Sveriges befolkning emigrerade?

Enligt svensk mytologi var utvandringen  dessutom en välsignelse. Det var bra för Sverige att bli av med driftiga människor som annars skulle svultit ihjäl hemma på grund av missväxt och mekanisering av jordbruket. Och utvandrarna var bra för Amerika som fick dit duktigt folk.

Hur gick det då för svenskarna i USA? Bra? Som i Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Inte alls – många gick under, fattiga och utslitna efter hårt arbete i gruvor och inom industrin. Ett litet fåtal kunde skaffa bondgårdar och nå ett välstånd den vägen.

Och hur bra var det för amerikanerna? Hur det gick för ursprungsbefolkningen, indianerna, vet vi ju…

VATTEN

UTSTÄNGNING FRÅN HAVET

AVSTÄNGNING AV FLODER

Härskare och stater har ständigt försökt att stänga ute varandra från havet. Några exempel:

Christian IV av Danmark försökte stänga ute Sverige från Västerhavet, med resultat att Danmark 1658 förlorade en stor del av sitt rike, alltså Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och Jämtland-Härjedalen.

Den efter förlusten vid Wien 1683 skadeskjutna stormakten Osmanska riket försökte stänga ute Ryssland från Svarta havet och Medelhavet och förlorade 1708 Azov vid Azovska sjön, en insjö i anslutning till Svarta havet. Så småningom upphörde Osmanska riket att existera.

Carl XII försökte stänga ute Ryssland från Östersjön, med resultat att Sverige förlorade trakten i Finska viken där S:t Petersburg ligger, och att Sveriges stormaktstid tog slut och Rysslands började. Och i förlängningen förlorade Sverige hela Finland!

Bolivia förlorade efter Salpeterkriget 1879-84 tillgången till Stilla havet, och har sedan ständigt krävt tillbaka området.

Eritrea har stängt ute Etiopien från Röda havet, och där råder ständigt krigstillstånd.

Och så har vi alla oräkneliga fall där en nation uppströms stänger av vattnet för landet nedströms, t.ex. genom att bygga dammar eller ta vatten till konstbevattning.

Om människan ville leva i fred så skulle den inte syssla med såna löjligheter som att stänga ute andra människor från vatten!

VOLVO

Volvo är ett företag som vuxit genom att köpa redan existerande företag i stället för att växa av egen kraft och skapa nya företag. Om Volvo haft en vettig ledning som utvecklat företaget så hade Volvo, förutom biltillverkningen, i dag kunnat vara en stor tillverkare av t.ex. solceller och vindkraftverk.

Att sälja Volvo Personvagnar var naturligtvis ren galenskap. Någon ordning på varumärket blir det aldrig – bestämmer Sverige eller Kina? Volvo skulle fortsatt med personbilar och tillverkat världens bästa! En miljövänlig eldriven bil av allra högsta kvalitet med dom senaste och bästa finesserna, alltid steget före konkurrenterna. Företaget har tillverkat, men inte sålt, 250 exemplar av Volvo C30 Electric och lägger ner modellen i år 2012. 

Styckningen av Volvo fortsätter. I juli meddelades att Volvo Aero säljs till brittiska GKN; Guest, Keen and Nettlefolds. Nästa styckoffer blir väl Penta.

VOLVO och SAAB

Sverige var en gång ett fantastiskt industriland med en av världens största varvsindustrier – Göteborg var världens största varvsstad! – och två stora fordons- och flygföretag:

Volvo som tillverkade personbilar, lastbilar, bussar, entreprenadfordon/anläggningsmaskiner, båtmotorer – och flygmotorer! Nu är flygmotorerna ett minne blott sedan Volvo Aero alltså sålts till brittiska GKN i juli 2012.

SAAB-Scania som tillverkade flygplan, personbilar och lastbilar.

Hur ser det ut i dag, 2012?

Inkompetenta ägare, Volvos tusentals aktieägare och SAAB:s Wallenbergare, har sedan lyckats rasera dessa giganter.

Volvos aktieägare har hela tiden struntat i företagsledningens kompetens och enbart tänkt på aktiens kortsiktiga värde. PG Gyllenhammar var gift med dottern till Volvos VD Gunnar Engellau och efterträdde honom 1970, som 35-åring. Nedgången för Volvo började. Det satsades på mat, öl, tändstickor och läkemedel; Procordia och Pharmacia. Och olja: Gyllenhammar ville byta bort 40 % av Volvo till norska staten mot oljeaktier. När detta misslyckades ville Gyllenhammar bli en ny Henry Ford och placera sig som europeisk bilkung i Paris genom ett samgående med franska statliga Renault.

En ny chef, Leif Johansson, kom till Volvo 1997 och fortsatte den destruktiva vägen. Volvo Personvagnar såldes 1999 till Ford som i sin tur sålde vidare till kinesiska Geely 2010.

År 2000 köpte Volvo Renault Trucks så att Renault nu äger 20 % av Volvo.

Försäljningen av Volvo Personvagnar skapade ett varumärkeskaos, så att ingen vet vilket Volvo alla tennis-, segel- och golfturneringar egentligen gör reklam för. Men det värsta var naturligtvis försäljningen av flaggskeppet Volvo Personvagnar som skulle behållits och tillverkat världens bästa personbil! Naturligtvis eldriven! Då hade Volvo haft kolossalt försprång i världen! 

Saab-Scania var ett mäktigt företag när det bildades 1969. Saab med flygplans- och biltillverkning och Scania med världsberömda lastbilar. Men 1992 såldes personbilstillverkningen till General Motors, och 2008 såldes Scania till Volkswagen. Pannkaka alltså av mäktiga Saab-Scania. Detta hade INTE hänt om gamle Marcus, f. 1899, levat. Han värnade om svenskt ägande och ville slå samman Saab-Scania och Volvo. Kanske hade det då blivit en världskoncern.

WALLENBERG

Marcus Wallenberg som levde 1899-1982 var ett industrialistgeni och fick betala ett högt pris för det när hans son Marc tog livet av sig 1971 efter beslutet om sammanslagningen av Stockholms Enskilda Bank, SEB, och Skandinaviska Banken, som skedde 1972. Fusionen var ett genidrag: Den lilla banken inte bara slukade den stora, utan gav den också sitt eget namn: SEB! Med Wallenbergare fortfarande i ledningen  år 2012!

När Marcus Wallenberg, med mycket bankpengar i kassan, år 1977 ville slå samman Saab-Scania så fanns mycken tveksamhet; när två företag slås ihop så blir ofta inte vinsteffekten så stor. Men med facit i hand så kunde det ju inte blivit värre än vad det är i dag, när Volvo Personvagnar ägs av Kina, när Saab Personvagnar har gått i konkurs och Scania sålts till Volkswagen. Detta hade gamle Marcus inte accepterat.

 

WIGFORSS

Ernst Wigforss, 1881-1977. Finansminister 1925-26, 1932-49, frånsett under Bramstorps semesterregering 1936.

Wigforss var Socialdemokraternas store kommunistiske arkitekt. I sitt manifest från 1928, Äganderätt och socialism, pläderade han för socialisering. Vilket ledde fram till det misslyckade förslaget om Löntagarfonder 1975. Han inledde den socialdemokratiska principen att köpa röster med bidrag, och införde 1948 barnbidrag för alla barnfamiljer, även för dom som var miljonärer.

Hur var han som person? Rättvis och generös? Åren 1918-46 var han lektor  vid Hvitfeldska  högre allmänna läroverk, som 1882-1939 hette Göteborgs högre latinläroverk och 1939-40 Lorensbergs högre allmänna läroverk, vilket fick överges eftersom Lorensberg råkade vara en av stans mest kända krogar.

Jo, i skolkatalogen 1920 och 1921 står bland Lektorer: E. J. WIGFORSS, Fil. D:r, tjänstledig. Men 1939 står på sidan 3: Lektorer. ERNST J. WIGFORSS, Fil. D:r, statsråd och Chef för Finansdepartementet. Ledamot av Riksdagens andra kammare. Och på sidan 4: Vik. lektorer. GUSTAF O. H. AGERBERG, Fil. Kand., (å statsrådet Wigforss’ tjänst), undervisar i tyska… engelska.

Denne solidaritetens banérförare uppehåller alltså en tjänst i 28 år till han blir 65, och har antagligen inte tjänstgjort i 26 av dom! Jag har ju bara tre bevis, men dom är graverande. Hur kunde han göra så? Det innebär ju att en annan lärare inte kunde få den fasta tjänsten, utan tvingades vara vikarie.

VÄNSTERRÖRELSEN

68–GENERATIONEN

Dom som var födda före Andra världskriget hade inställningen att man ska arbeta och försörja sig och inte ligga samhället till last.

Dom som var vuxna på 1950- och 1960-talet fick uppleva ett välstånd som tidigare generationer inte ens kunnat drömma om. På oerhört kort tid fick helt vanliga arbetande människor plötsligt råd att skaffa större bostad, bil, TV, sommarstuga och dessutom att resa utomlands på semester. 

Dom som efter kriget växte upp i ett välordnat, tryggt samhälle med högt materiellt välstånd tog det för givet och var inte ett dugg tacksamma! En god sida hos den generationen – som jag själv tillhör – var det internationella engagemanget. En otroligt dålig sida var det lika stora engagemanget för totalitära system och viljan att införa diktatur i Sverige. Det var olika vänsterrörelser av typ KFML som splittrades i KFML(r) och SKP. Med det fanns många andra, som VPK  med stalinistiska norrbottenkommunister.

Hur kunde detta vara möjligt? Att ungdomar, vars föräldrar och andra förfäder kämpat för demokrati och yttrandefrihet, föraktade den yttrandefrihet som dom själva utnyttjade så högljutt för att ta den ifrån dom med demokratisk uppfattning. Nu så här 40 år senare så känner jag ingen som öppet har kvar sin diktaturkärlek. Då kände jag dussintals mycket väl, alltså mina kompisar. I det officiella livet finns en och annan kvar, men betydligt tystlåtnare. Alla dessa var ju lika stora folk- och landsförrädare som dom svenska nazisterna under Hitlertiden, men dom har aldrig behövt stå till svars för sitt agerande. Det talas ofta om att Sverige måste göra upp med sin s.k. eftergiftspolitik när vi inte frivilligt gick med Andra världskriget – vilket INGET land gjorde utöver dom som startade det, alltså Tyskland, Sovjetunionen och Japan. När ska Sverige göra upp med sina vänster­quislingar från det som ofta kallas 68-rörelsen?

Men – mycket var bra med 68:orna: Uppkäftigheten, engagemanget för plågade människor över hela världen, kampen mot kärnkraften – ja, engagemanget för andra människor överhuvudtaget. Detta försvann med 1980-talets motto ”Tänk på dig själv och skit i andra” och har inte återkommit.

Vänsterrörelsen var en bakvänt tänkande rörelse. Det konstiga var att i solidaritetens namn hyllades folken som hade det dåligt i diktaturer, medan svenskarna, deras egna landsmedborgare, angreps och kritiserades för att dom hade det för bra. Det var då det blev bakvänt. Plågade, terroriserade och förföljda människor från diktaturer, som inget hellre ville än att få leva i lugn och ro med sina familjer, hyllades som människor som VERKLIGEN LEVDE! Vårt bortskämda, bortklemade liv här i det trygga lugna Sverige var bara värt förakt! Sån var den svenska vänstersolidaritetsrörelsen. FNL-grupperna som bildades 1965 hade som mål att nordvietnamesisk kommunistdiktatur skulle införas i Sydvietnam. Snällt! Att dom också ville införa diktatur i Sverige var ju självklart – hela världen skulle ”befrias” och få leva lycklig i den kommunistiska evigheten! Dom som fick leva, vill säga. Jag hade ju inte blivit gammal i deras drömstat.

Dom här plågade människorna kämpade ju för att få det som vi, och dom flydde hit för att vi hade det bra här! Dom ville leva som vi! Dom tyckte inte alls deras elände i diktatur var något romantiskt. Jag känner många, många sådana, och dom tycker inte alls att livet i diktaturen var något att sträva efter

Vänsterrörelsen föraktade det svenska livet. Ett skällsord skötsamma och arbetsamma svenskar ständigt blev kallade av vänstermänniskorna var ”småborgerliga”. Kapitalist var naturligtvis det värsta en människa kunde vara, det är ju klart, men dom var så få – ”småborgarna” var kanske 90 %! Småborgerliga var svenskarna! Usch!  Dom tänkte på sig själva! Till och med ARBETARE tänkte på sig själva. Nja.., kanske inte KULTURTARBETARE, alltså kulturarbetare som var kommunister. Dom hade inlett övertagandet av produktionsmedlen genom att börja med att stjäla arbetarnas yrkesbeteckning; som arbetarna vara stolta över! Arbetare var stolta över att vara arbetare. Men det fattade inte vänstermänniskorna som ofta kom från akademiska hem eller från medelklassen. Inte alla, men dom flesta jag kände – vilket var många! Och en del allmänt kända kinakommunistbeundrare som Olof Lagercrantz och Jan Myrdal. Allmänt aktade dessutom, av dom som skulle hängas i lyktstolpar.

Min mamma var skoaffärsbiträde och hennes pappa hamnarbetare. Min pappa var ingenjör och han bodde kvar hemma i vår tvåa på 51 kvm tills dom skilde sig innan jag började skolan. Och nu bor jag i en etta. Jag har varit kroppsarbetare nästan hela livet – trots min högskoleexamen – och umgåtts med arbetare hela tiden. Flera år i hamnen, 22 år som chaufför och lastbryggearbetare, många år som tidningsbud. Sammanlagt mer än 30 år som arbetare. Nästan hela tiden med sex- eller sjudagarsvecka. Under alla dessa år träffade jag knappast en enda från sextio- och sjuttiotalets vänsterrörelse!  Nästan alla vänsterungdomar jag kände då har blivit akademiker eller liknande. Och det var i högskole- och universitetsmiljö jag lärde känna dom. I min släkts arbetarmiljöer och där jag jobbade hittade man dom  inte. Där fanns gammaldags socialdemokrater och hart när inga kommunister.

Men nån gång måste vänstermänniskorna från 1960-talet dras fram i ljuset. Det här var människor som ville ta ifrån andra människor deras demokratiska rättigheter och deras yttrandefrihet. Inte bara i Sverige, utan i hela världen! Dom hade storhetsvansinne som Hitler, Stalin och Mao! Jag undrar hur tacksamma t.ex. vietnameserna är för det i dag, där dom lever i sin kommunistdiktatur. Jag ville också att USA skulle ut ur Vietnam, där USA mördade oskyldiga människor och enbart stödde diktatorer. Men det var ju självklart att Sydvietnam, och Nordvietnam och hela världen, skulle bli demokratiskt! Så ville alltså icke FNL-rörelsen. Som bestod av ungdomar som vuxit upp i fred och frihet i ett demokratiskt land meden yttrandefrihet som dom såg till att använda sig av, med all rätt, men som dom inte unnade andra. Dom andra, kapitalisterna och ”småborgarna” skulle inskolas i det kapitalistiska systemet, annars blev det att ställas mot en vägg framför gevärspipor! Så tänkte och talade tusentals väluppfostrade ungdomar i Sverige på 1960- och 1970-talet! Till mig t.ex. Och dom kom undan med det! Dom har aldrig behövt ställas till svars!

Ett namn kan nämnas, eftersom hon nådde landets högsta politiska kretsar – med samma politiska inställning i behåll! Alltså Laila Freivalds som blev både justitieminister och utrikesminister!!! Hon sa som ung i TV att det var självklart att unga fattiga killar stal bilar som dom inte hade råd att köpa! Dom protesterade mot det orättvisa kapitalistiska samhället. Det var en vanlig inställning på sextio- och sjuttitalet att kriminella var hjältar vilka stal som en politisk handling i syfte att förändra ett orättvist samhälle. Galna brottslingar som Clark Olofsson behandlades som celebriteter  och hyllades och som hedersgäster på studentfester.

När Laila Freivalds blev justitieminister 1988 upprepade hon att hon tyckte det var självklart att fattiga pojkar stal dyra bilar!

ÄKTENSKAP

Kärlek och förälskelse är äkta känslor, dom finaste som finns, men äktenskapet är och förblir en affärsuppgörelse. Så är det över hela världen har så varit i alla tider. Vad göra åt det?