ALLT för ALLA Nr 2. Den 9 januari 1927

Ett framtidstekniskt problem:

 BENSINEN ÄR SLUT OM FYRTIO ÅR !

 Den måste – liksom kolen – få en ersättare. Men var? 

I denna artikel belyses frågan närmare.

 Rubriker

 1. Vattenfallen äro ännu till stor del outnyttjade.

2. Elektriska automobiler ett svårt problem.

3. Tidvattnet bör kunna utnyttjas.

4. Även vinden skulle kunna ge energi.

5. De rullande vågorna ha också ett övermått av kraft.

6. Kan tropikhavens värme giva elektrisk kraft?

7. Oanade kraftkällor kunna ligga dolda i jordens inre.

8. Varför inte försöka använda de radioaktiva ämnena?

9. Problemet måste lösas inom fyrtio år.

ALLT för ALLA 1927 A 130610 kopia

ALLT för ALLA 1927 B 130610 kopia

ALLT för ALLA 1927 C 130610 kopia

ALLT för ALLA 1927 D 130610 kopia

ALLT för ALLA 1927 E 130610 kopia